Nasze oddziały

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. („GiEK”) informuje, iż w dniu 30.10.2015 r. upłynął termin obowiązywania umowy z Centralnym Domem Maklerskim Pekao S.A. (CDM), na podstawie której akcjonariusze mniejszościowi mogli dokonywać za pośrednictwem CDM wypłaty środków pieniężnych z tytułu przymusowego wykupu akcji. Obecnie, zgodnie z wcześniejszymi komunikatami, GiEK uruchamia procedurę złożenia dotychczas nieodebranych przez akcjonariuszy mniejszościowych należności pieniężnych z tytułu przymusowego wykupu akcji do depozytu sądowego. Do czasu formalnego potwierdzenia przyjęcia przez sąd należności pieniężnych z tytułu przymusowego wykupu akcji, istnieje możliwość ich wypłaty za pośrednictwem GiEK. Szczegółowe informacje w powyższym zakresie można uzyskać od poniedziałku do piątku, w godz. 7-15, pod następującymi numerami telefonów: (44) 737 71 65, (44) 737 71 64, (44) 737 71 66.

pgegiek_site