Goście przeprowadzili rozmowy na temat przebiegu modernizacji i zapoznali się z jej efektami. Konkurs „Modernizacja roku" organizowany jest od ponad dwudziestu lat, a jego celem jest wyróżnienie przedsięwzięć charakteryzujących się szczególnymi walorami w zakresie modernizacji. Za przedsięwzięcie zasługujące na taką ocenę uznano już zmodernizowaną w elektrowni instalację odsiarczania spalin na blokach 5 i 6.

Celem przeprowadzonej modernizacji była poprawa jakości powietrza przez obniżenie emisji dwutlenku siarki, zgodnie z wymogami Dyrektywy IED o emisjach przemysłowych – mówi Sławomir Zawada, prezes zarządu PGE GiEK Ponadto realizacja projektu pozwoliła na zmniejszenie emisji pyłu, związków fluorowych i chlorowych. Osiągnęliśmy doskonały efekt ekologiczny w postaci znacznej redukcji dwutlenku siarki w skali roku – podkreśla Sławomir Zawada. Poza tym dzięki zastosowaniu nowatorskiego rozwiązania ograniczono nakłady inwestycyjne. – Nowatorskie rozwiązanie polegało na zabudowie półki sitowej spełniającej rolę poziomu zraszania zamiast tradycyjnego poziomu zraszania z pompą – wyjaśnia prezes PGE GiEK. Warto przypomnieć, że to właśnie w Elektrowni Bełchatów, już w 1994 r., została zainstalowana pierwsza w Polsce instalacja odsiarczania spalin (IOS).

Zrealizowany w elektrowni projekt modernizacji IOS na blokach 5 i 6 ma dużą szansę, by zwyciężyć w konkursie. Przemawiają za tym m.in. zastosowanie nowatorskich rozwiązań technologicznych, jakość robót i wysokie efekty ekologiczne. Konkurencja nie jest mała, dlatego zachęcamy do głosowania na projekt, który został zrealizowany w naszej Grupie Kapitałowej!

Na projekt zrealizowany w Elektrowni Bełchatów można zagłosować klikając w link:

http://www.modernizacjaroku.org.pl/plebiscyt/204-belchatow_rogowiec.html

Każda osoba może oddać 1 głos dziennie. Głosowanie trwa do 9 sierpnia do godz. 12.00.

Trzymamy kciuki!

pgegiek_site