Nasze oddziały

W Hali Sportowo-Widowiskowej w Bełchatowie odbyła się 12 sierpnia akademia z okazji Dnia Energetyka. Wzięło w niej udział kilkuset energetyków z Polskiej Grupy Energetycznej z całego kraju. Na uroczystości gościli parlamentarzyści, członkowie rządu, instytucji państwowych i samorządowych oraz reprezentanci środowisk akademickich. Najbardziej zasłużonych pracowników spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna uhonorowano odznaczeniami państwowymi i branżowymi. Prezes spółki Jacek Kaczorowski podczas energetycznej gali mówił o dobrej kondycji ekonomicznej spółki: - W 2010 roku elektrownie i elektrociepłownie PGE GiEK SA wyprodukowały ponad 56 TWh energii elektrycznej brutto, oraz 25 mln GJ ciepła. Należące do spółki kopalnie odkrywkowe wydobyły 43,2 mln ton węgla brunatnego. Nasz zysk operacyjny (EBIT) w 2010 r. wyniósł niemal 2 miliardy 700 mln zł. Także w 2011 r. mamy bardzo dobre  perspektywy – kontynuował -  po zycja rynkowa spółki nadal się wzmacnia. W I półroczu nastąpił wyraźny wzrost wydobycia węgla i wielkości wyprodukowanej energii elektrycznej w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Również nasze wyniki finansowe przekraczają założenia przyjęte w planach – podkreślał prezes Kaczorowski. Prezes Polskiej Grupy Energetycznej Tomasz Zadroga podkreślał, że w konsolidacji i rozwoju grupy nie przeszkodziły kryzysy na rynkach finansowych. - Mamy najlepsze wyniki w historii, to bardzo dobra informacja – mówił prezes Zadroga, życząc wszystkim energetykom udanej zabawy. W energetycznych uroczystościach uczestniczyli m.in.: minister -pełnomocnika rządu do spraw równego traktowania Elżbieta Radziszewska, Główny Inspektor Ochrony Środowiska - Andrzej Jagusiewicz, zastępca dyrektora Departamentu Energetyki w Ministerstwie Gospodarki - Janusz Pilitowski i wicewojewoda łódzki – Krystyna Ozga. Zaproszeni goście gratulowali i składali życzenia energetykom w dniu ich święta. Elżbieta Radziszewska gratulowała energetykom odpowiedzialności w procesie konsolidacji i budowy spółki oraz bardzo dobrego zarządzania. Wojewoda łódzki Krystyna Ozga dziękowała energetykom za bardzo szybką naprawę infrastruktury energetycznej po katastrofalnych lipcowych nawałnicach w powiecie opoczyńskim. Prezes PSE Operator SA Henryk Majchrzak zwracał uwagę na stały wzrost mocy w systemie i ogromną rolę elektrowni Polskiej Grupy Energetycznej w zapewnieniu bezpieczeństwa największym polskim miastom – Warszawie, Wrocławiowi i Poznaniowi. Energetycy już po raz drugi spotkali się w Bełchatowie, by wspólnie świętować centralne obchody Dnia Energetyka w spółce PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. Prezes Jacek Kaczorowski gratulował oddziałom sukcesów i nagród w minionym roku. Podziękował także wszystkim pracownikom spółki za codzienną pracę i trud. - PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. jest ważną częścią największej polskiej grupy energetycznej – mówił prezes Jacek Kaczorowski. - Firmy, która w tej części kontynentu chce rywalizować z najlepszymi europejskimi konkurentami. Zwracał uwagę, że spółka jest największym w Polsce podmiotem w zakresie wytwarzania energii elektrycznej oraz wydobycia węgla brunatnego. - Mamy blisko 40-procentowy udział w krajowej produkcji energii, a nasz udział w rynku wydobywczym węgla brunatnego przekracza 75%. Po oddaniu do eksploatacji bloku 858 MW łączna moc zainstalowana w elektrowniach i elektrociepłowniach obszaru zarządzanego przez  PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, wzrośnie do poziomu 11 420 MW. Prezes PGE GiEK SA mówił o planach spółki w zakresie zwiększenia potencjału wytwórczego PGE. - Wśród kluczowych projektów w obszarze energetyki konwencjonalnej przewidujemy realizację nowych bloków w: Turowie (460 MW), Opolu (2x900 MW), w Zespole Elektrowni Dolna Odra, Elektrociepłowniach w Gorzowie, Bydgoszczy, Rzeszowie, Lublinie, Kielcach i Zgierzu - wymieniał. - Wspólnie z Zakładami Azotowymi „Puławy” SA przygotowujemy projekt budowy elektrowni o mocy 800 MW. Jest to „najmłodsza” inicjatywa naszej Grupy – mówił na uroczystości prezes spółki. Prezes Jacek Kaczorowski dziękował także tym energetykom, którzy w dniu swojego święta byli w pracy. Szczególne życzenia skierował do pracowników Elektrowni Szczecin - firma ta obchodzi w tym roku 100-lecie istnienia. Wyraził też nadzieję, że w 2012 r. spółka będzie miała w Bełchatowie swoją nową siedzibę. W tym tygodniu wybrany w przetargu wykonawca rozpoczął już prace budowlane. Z okazji święta energetyków uhonorowano osoby, które swoim działaniem, poświęceniem już dziś wpisały się na trwałe w historię polskiej energetyki. Odznaczenia państwowe i branżowe otrzymało ponad stu pracowników PGE GiEK SA. Złotym Krzyżem Zasługi odznaczeni zostali: Jerzy Kondratowicz z Zespołu Elektrowni Dolna Odra i Włodzimierz Tomczyk z Elektrowni Bełchatów. Na zakończenie akademii odegrano mało znany, ale bardzo melodyjny energetyczny hymn. Po oficjalnej części uroczystości dla energetyków wystąpił Stanisław Sojka. Po występie artysty energetycy spotkali się na okolicznościowym przyjęciu.

pgegiek_site