Nasze oddziały

Ponad 230 ekspertów sektora wytwarzania energii i przedstawicieli świata nauki debatuje w Słoku niedaleko Bełchatowa o potrzebach dostosowania energetyki do wymogów ochrony środowiska oraz nowych elektrowniach systemowych.

W środę - 27 maja - rozpoczęła się w hotelu Wodnik, 12. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Elektrownie Cieplne. Eksploatacja - Modernizacje - Remonty. Trzydniowe obrady poświęcone są problemom sektora wytwarzania energii ze szczególnym uwzględnieniem dużych elektrowni cieplnych. - Konferencja odbywa się w czasach niezmiernie ciekawych dla energetyki - ocenia Marek Ciapała, dyrektor PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Bełchatów, gospodarza konferencji. - Szczególnie interesujące jest dla nas dziś to, co dzieje się w otoczeniu prawnym energetyki. Dajemy sobie dziś szansę na dyskusje w gronie osób zarówno reprezentujących ośrodki naukowe, jak i firmy elektroenergetyczne, ale też i samych energetyków, którzy zastanawiają się nad rozwiązywaniem problemów, które mogą nas dotknąć w najbliższym czasie. To jest miejsce, z którego możemy wynieść dużo doświadczeń i dużo wiedzy - podkreśla dyrektor Elektrowni Bełchatów.

100 tys. inżynierów - współpraca biznesu i nauki

Organizatorzy konferencji, którymi od pierwszej jej edycji są: Koło Stowarzyszenia Elektryków Polskich działające przy bełchatowskiej elektrowni, Instytut Elektroenergetyki Politechniki Łódzkiej i Elektrownia Bełchatów, obchodzą w tym roku jubileusze -  Elektrownia Bełchatów i SEP obchodzą 40-lecie, a Politechnika Łódzka 70-lecie działalności. Do nich nawiązał także w swoim wystąpieniu dyrektor Marek Ciapała. - Dorobek tej uczelni, to ponad 100 tysięcy inżynierów i wielu z nich jest solą tej ziemi, jest podstawą kadry tych dwóch firm, które na ziemi bełchatowskiej w latach 70. powstały - podkreśla dyrektor. Jego zdaniem, po 40 latach współpracy z Politechniką Łódzką widoczne są wymierne jej efekty i nadal istnieje ogromny potencjał na dalsze współdziałanie.

O długoletniej, wszechstronnej i owocnej współpracy Instytutu Elektroenergetyki łódzkiej uczelni i Elektrowni Bełchatów mówiła również profesor Irena Wasiak, dyrektor instytutu. - Konferencja, w której dziś uczestniczymy ma bogatą tradycję, a fakt, iż jest kontynuowana przez tyle lat świadczy o tym, że jej tematyka jest ciągle interesująca i wciąż aktualna - podkreślała Irena Wasiak. - Tę tematykę określa dynamiczny rozwój i nieustanna nowelizacja energetyki i konieczność dostosowania jej do wymogów ochrony środowiska. Konferencja jest dobrym miejscem do konfrontacji nauki, techniki, praktyki i teorii. To co jest szczególne, to szeroki udział przedstawicieli firm z branży energetycznej i tym samym konferencja jest forum dla rzeczowej dyskusji dotyczącej praktycznych problemów, z jakimi na co dzień spotykają się pracownicy elektrowni.

Konferencji towarzyszy sesja referatowa. Prezentacje dotyczą konkretnych problemów eksploatacyjnych, zagadnień elektrycznych, mechanicznych, cieplnych, systemowych i innych - adekwatnie do specyfiki pracy elektrowni cieplnych. Obok referatów prezentujących wyniki zaawansowanych badań naukowych, prowadzonych na uczelniach i w instytutach. Na konferencji prezentowane są także referaty techniczne, dotyczące bieżących problemów związanych z eksploatacją  i remontami w elektrowniach. W dużej mierze autorami referatów pracownicy elektrowni i elektrociepłowni, przygotowanych często we współpracy z ośrodkami naukowo-badawczymi.

Program rtęciowy - wspólny projekt

Zdaniem Tadeusza Witosa, wiceprezesa ds. inwestycji i zarządzania majątkiem PGE GiEK SA, podstawową zaletą uczestnictwa w konferencji jest możliwość wymiany doświadczeń wielu użytkowników różnych urządzeń i technologii. - Współpraca firm z ośrodkami naukowymi jest bardzo potrzebna i owocuje konkretnymi rozwiązaniami w przemyśle. Przykładem jest program ograniczenia emisji rtęci, który obecnie realizujemy z Politechniką Łódzką - wymienia Tadeusz Witos. 

Konferencji towarzyszy wystawa techniczna i sesje promocyjne z udziałem firm oferujących wyroby i technologie związane z przemysłem energetycznym. Zorganizowany został również konkurs na najlepszy referat naukowo-techniczny oraz konkurs dla firm prezentujących wyroby i technologie dla energetyki (najlepszy produkt lub najciekawsza prezentacja).

Komitet honorowy

 • Marek Woszczyk – prezes zarządu PGE SA
 • Jacek Kaczorowski – prezes zarządu PGE GiEK SA
 • Jolanta Chełmińska – wojewoda Łódzki
 • Piotr Szymczak – prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich
 • Mariola Czechowska – prezydent Bełchatowa
 • Marek Ciapała – dyrektor PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Bełchatów
 • prof. Irena Wasiak – dyrektor Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Łódzkiej

Komitet naukowy

 • prof. Maciej Pawlik – Politechnika Łódzka
 • Waldemar Szulc – wiceprezes ds. wytwarzania PGE GiEK SA
 • Stanisław Papuga – dyrektor techniczny PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Bełchatów
 • Jan Musiał – prezes oddziału piotrkowskiego SEP
 • prof.Janusz Lewandowski - Politechnika Warszawska
 • prof. Kazimierz Wójs - Politechnika Wrocławska
 • prof. Jan Anuszczyk - Politechnika Łódzka

Komitet organizacyjny

Politechnika Łódzka:

 • Tomasz Kotlicki, Instytut Elektroenergetyki
 • Janusz Buchta, Instytut Elektroenergetyki
 • Andrzej Oziemski, Instytut Elektroenergetyki

PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Bełchatów:

 • Jerzy Medyński
 • Andrzej Hłopaś
 • Zbigniew Załęczny
 • Wioletta Owczarek
 • Jarosław Jędrzejczak 

pgegiek_site