Podsumowano 43. edycję Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy. Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień odbyło się 30 września, a jednym z laureatów konkursu została Elektrownia Turów. Organizatorem konkursu było Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Naczelną Organizacją Techniczną, a także z innymi ministerstwami, urzędami kontrolnymi, instytucjami ubezpieczeniowymi i partnerami społecznymi oraz Centralnym Instytutem Ochrony Pracy. fotka_mini

Fot. Shigemi Yamahira Foto Film Artist

W tym roku do konkursu zgłoszono 83 wnioski, w tym dwa z Elektrowni Turów. Pierwszy -„Modernizacja kotła nr 6 w zakresie zasuw prętowych podajników węgla” startował w kategorii „rozwiązania techniczne i technologiczne”, drugi – „Procedura zgłaszania zagrożeń potencjalnie wypadkowych” w kategorii „przedsięwzięcia organizacyjne i edukacyjne” Za pierwsze zadanie Elektrownia Turów otrzymała wyróżnienie, a za drugie - list gratulacyjny. Komisja konkursowa przyznała łącznie 11 nagród i 16 wyróżnień. Celem konkursu było wyróżnianie rozwiązań technicznych i organizacyjnych, a także opracowań naukowych, których zastosowanie przyczyniło się do poprawy warunków pracy. Konkurs promuje także projekty edukacyjne i popularyzujące tematykę bezpieczeństwa oraz ochrony człowieka w środowisku pracy.

pgegiek_site