PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna Oddział Elektrownia Turów znalazła się w gronie 50 najbardziej innowacyjnych firm 2009 r. w Polsce. Podczas konferencji, która odbyła się w Pałacu Staszica zaprezentowano wyniki szóstego już rankingu „Lista 500 najbardziej innowacyjnych firm w Polsce” przygotowanego przez Instytut Nauk Ekonomicznych PAN i Sieć Naukową MSN. Konferencja była objęta patronatem honorowym Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz Prezesa Polskiej Akademii Nauk. Do sporządzenia rankingu został zastosowany systemu ocen innowacyjności 5A opracowany przez INE PAN i Sieć Naukową MSN, na który składają się takie kategorie jak: innowacyjność rynkowa, procesowa, nakłady na innowacyjność, patenty i kontrakty europejskie. Elektrownia Turów została sklasyfikowana na miejscu 24 otrzymując Certyfikat Innowacyjności. „Raport o innowacyjności gospodarki Polski” oprócz list najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw i produktów zawiera ponad 30 oryginalnych artykułów analizujących różne przejawy innowacyjności w Polsce. W ramach głównych wniosków wypływających z publikacji sformułowane zostały także wytyczne jak poprawić stan innowacyjności w Polsce. Dotyczą one przede wszystkim rozwoju całego sektora, większego uwzględniania potrzeb firm, zapewnienia finansowania dzielności innowacyjnej, pobudzania procesów, poprawy perspektyw ekspansji firm na rynki zagraniczne oraz zmniejszania barier, jakie stoją przed firmami na tym polu.

pgegiek_site