Nasze oddziały

 

Elektrociepłownia Gorzów, oddział spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, należącej do Grupy Kapitałowej PGE, po raz pierwszy zorganizowała dni otwarte przeznaczone wyłącznie dla przedszkolaków i uczniów. Możliwość zwiedzenia elektrociepłowni spotkała się z dużym zainteresowaniem placówek oświatowych z Gorzowa i całego regionu.  Najliczniejszą, bo stanowiącą prawie połowę zwiedzających, grupę stanowiły najmłodsze dzieci. Organizacja wizyty wymagała szczególnego zaangażowania wielu pracowników elektrociepłowni. – Wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej to trudna dziedzina. O ile przekazanie starszym uczniom wiedzy na temat procesów zachodzących w elektrociepłowni nie jest skomplikowane, tak opisanie kilkuletnim dzieciom w przystępny sposób, czym zajmujemy się na co dzień, to już nie lada wyzwanie – powiedział Mirosław Rawa, dyrektor Elektrociepłowni Gorzów.

Z uwagi na zróżnicowany wiek gości, organizatorzy ustalili dwie trasy zwiedzania – dla najmłodszych oraz dla starszych uczniów. Przedszkolaki zobaczyły głównie obiekty z zewnątrz. Olbrzymie wrażenie zrobiły na nich chłodnia kominowa i 150-metrowy komin. Z kolei starsi uczniowie zwiedzili wnętrze bloku węglowego i tzw. centrum dowodzenia, czyli nastawnię. Obejrzeli także najnowocześniejszą jednostkę elektrociepłowni, czyli blok gazowo-parowy, który został oddany do użytku w lutym 2017 roku. Uczniowie zapoznali się ze specyfiką działania obu jednostek wytwórczych, zobaczyli jak z bliska wygląda kocioł węglowy i turbina gazowa.

- Nowoczesna jednostka do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła wykorzystuje gaz zaazotowany z lokalnych źródeł. Jest przykładem zastosowania najnowszych technologii w energetyce zawodowej, które znacznie przyczyniają się do ograniczenia emisji, m.in. dwutlenku siarki czy tlenków azotu, tym samym do poprawy jakości powietrza, którym oddychamy. Cieszę się, że najmłodszy blok energetyczny w Elektrociepłowni Gorzów budzi tak olbrzymie zainteresowanie, szczególnie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy są na etapie wyboru własnej drogi edukacyjnej i w konsekwencji – przyszłej drogi zawodowej – powiedział Sławomir Zawada, prezes PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.  

Wśród zwiedzających znalazła się także grupa uczniów z Zespołu Szkół Energetycznych w Gorzowie, z którą w maju bieżącego roku przedstawiciele władz PGE podpisali porozumienie o utworzeniu klas patronackich. W ramach porozumienia, wybrane klasy gorzowskiego technikum będą kształciły uczniów w zawodach spójnych z profilem działalności spółki PGE GiEK, co znacząco ułatwi uczniom rozpoczęcie kariery zawodowej w przyszłości. Patronat honorowy nad programem objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej. – Zależy nam na ścisłej współpracy z MEN, dlatego podejmujemy wspólne działania, które umożliwiają dostosowanie kształcenia zawodowego do zmieniających się potrzeb branży elektroenergetycznej  – powiedział w trakcie podpisywania porozumienia Sławomir Zawada.

Elektrociepłownia Gorzów zapowiada organizację kolejnych dni otwartych w następnych latach.

pgegiek_site