Elektrociepłownia Gorzów jest pierwszą w kraju elektrociepłownią, która już w 1999 r. wybudowała ekologiczny blok parowo-gazowy. To sprawiło, że gorzowska elektrociepłownia, dysponując pierwszym takim obiektem w kraju, znalazła się w gronie najnowocześniejszych firm energetycznych w Polsce. Jej działania są doceniane i nagradzane przez niezależnych ekspertów i prestiżowe instytucje. I nic dziwnego, bo Elektrociepłownia Gorzów zrealizowała kolejny bardzo ważny dla mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego projekt budowę drugiego bloku gazowo – parowego, który 2 lutego 2017 r. uroczyście został oddany do użytku.

– Profesjonalne zarządzanie projektem stanowiło istotny przyczynek do sukcesu, który dzisiaj jest świętowany w gronie uczestników Wiosennego Spotkania Ciepłowników – stwierdził podczas laudacji na  XXIV Sympozjum Wiosenne Spotkanie Ciepłowników, prof. Krzysztof Badyda z Politechniki Warszawskiej

Oddany do użytku blok energetyczny to kompletny obiekt, wyposażony we wszystkie systemy niezbędne dla jego prawidłowej pracy. Zakres kontraktu obejmował zaprojektowanie, dostawę, roboty budowlane, montaż, rozruch, uzyskanie pozwolenia na budowę, przekazanie do eksploatacji, szkolenia personelu, zapewnienie serwisu gwarancyjnego oraz wieloletniej usługi serwisowej dla turbin gazowych kogeneracyjnego bloku gazowo-parowego wraz z instalacjami i obiektami pomocniczymi.

Sprawność ogólna netto w pracy kogeneracyjnej, przy pełnym obciążeniu, wynosić będzie 83,93 proc. Nowa instalacja po części zastąpiła dotychczas używane, wysłużone elementy infrastruktury, wykorzystujące węgiel jako paliwo. Nowoczesny gorzowski blok działa w oparciu o dwie turbiny gazowe SGT-800 i jedną turbinę parową SST 400 wraz z kompletnym systemem elektrycznym i systemem sterowania.

– Dziś mamy okazję złożyć, na ręce Dyrektora Oddziału  PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Elektrociepłownia Gorzów gratulacje związane z nowym sukcesem. 2 lutego 2017 r. zakończyła się oficjalnie realizacja kolejnej inwestycji w należącej do PGE GiEK Elektrociepłowni Gorzów. Jest to kogeneracyjny blok gazowo-parowy. Paliwem jest, podobnie jak uprzednio, gaz zaazotowany z lokalnych złóż. Jego moc po stronie elektrycznej jest tym razem większa, to 138 MW. Instalacja umożliwia także zasilanie odbiorów ciepłowniczych z maksymalną mocą 100 MW – dodał prof. Krzysztof Badyda.

Klucz Sukcesu z rąk Adama Grzeszczuka, prezesa firmy BMP, odebrał Mirosław Rawa, dyrektor PGE GiEK Oddział EC Gorzów

– Pragnę serdecznie podziękować za tę nagrodę, która jest zwieńczeniem budowy nowego bloku gazowo–parowego w gorzowskiej elektrociepłowni. Szczególne słowa uznania kieruję do osób pracujących przy tym projekcie, jak również do wszystkich pracowników elektrociepłowni. Blok charakteryzuje wysoka sprawność wytwarzania energii, niezawodność eksploatacyjna, brak odpadów paleniskowych i mały stopień oddziaływania na środowisko. Dzięki niemu wyraźnie zmniejszy się emisja dwutlenku siarki i tlenków azotu. Blok opalany jest w głównej mierze dostarczanym z lokalnych kopalni gazem zaazotowanym. Elektrociepłownia Gorzów to jedyny scentralizowany dostawca ciepła dla miasta, a zrealizowanie inwestycji spowodowało, że Gorzów Wielkopolski zyskał niezawodne i ekologiczne źródło energii – podkreślał Mirosław Rawa, dyrektor PGE GiEK Oddział Elektrociepłownia Gorzów.

pgegiek_site