Nasze oddziały

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna przeprowadziła na terenie województwa łódzkiego prace badawcze obejmujące badania sejsmiki 2D, otworowe i grawimetryczne, mające na celu wyłonienie naturalnych zbiorników podziemnych dedykowanych bezpiecznemu składowaniu dwutlenku węgla. Badania te realizowane były w związku z prowadzonym przez spółkę nowatorskim zadaniem inwestycyjnym z obszaru czystych technologii węglowych, jakim jest budowa demonstracyjnej instalacji wychwytywania, transportu i geologicznego składowania dwutlenku węgla (CCS), zintegrowanej z nowo wybudowanym w Oddziale Elektrownia Bełchatów blokiem 858 MW. W wyniku przeprowadzonych prac badawczych oraz szczegółowej oceny struktur geologicznych terenu województwa łódzkiego eksperci wskazali strukturę Wojszyce, zlokalizowaną w północnej części województwa, jako korzystną pod względem geologicznym dla  podjęcia kontynuacji pogłębionych badań geologicznych na tym obszarze. Szczegółowa identyfikacja terenu, jaki zostanie poddany badaniom nastąpi w kolejnym etapie realizacji prac w ramach projektu CCS.

pgegiek_site