Nasze oddziały

Dziesięciu oferentów odpowiedziało na ogłoszony przez spółkę Elektrownia Puławy przetarg na budowę elektrowni gazowo-parowej o mocy 800-900 MWe.

W dniu 22 października 2012 r. w siedzibie Spółki otworzono, nadesłane w ramach przetargu, wnioski o dopuszczenie do postępowania przetargowego. Zainteresowanie udziałem wyraziły firmy i konsorcja krajowe oraz zagraniczne.

W gronie wnioskodawców znaleźli się (w kolejności alfabetycznej):
- Abener Energia S.A/Teyma/Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
- Alstom Power Sp. z o.o.
- Budimex S.A./Tecnicas Reunidas S.A./GAMA
- China Gezhouba Group Company Ltd/Guandong Electric Power Design Institute
- Cobra Instalaciones y Servicios S.A.
- Duro Felguera S.A.
- General Electric International Inc./Iberdrola
- Mostostal Warszawa/Ansaldo Energia S.p.A.
- Siemens Sp. z o.o./ Siemens Ostrich/ Siemens Switzerland
- SNC-Lavalin Polska Sp. z o.o./SNC – Lavalin Inc./SNC-Lavalin Constructors Inc.
Przetarg na wybór wykonawcy budowy Elektrowni Puławy powinien zostać rozstrzygnięty do końca 2013 roku, a budowa powinna rozpocząć się na przełomie 2014 i 2015 r.
Elektrownia Puławy to jeden z priorytetowych projektów energetycznych w Polsce. Ma dostarczać energię elektryczną do krajowej sieci przesyłowej. Elektrownia Puławy będzie też źródłem dostaw ciepła dla instalacji Zakładów Azotowych PUŁAWY S.A. oraz miasta Puławy. Uruchomienie elektrowni przewiduje się w 2017 r.
Udziałowcami Elektrowni Puławy Sp. z o.o. są Zakłady Azotowe PUŁAWY S.A. oraz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

pgegiek_site