Nasze oddziały

Zarząd PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna  S.A. (PGE GiEK S.A.) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGE Elektrowni Bełchatów S.A. w dniu 26 czerwca 2010 r. podjęło Uchwałę w sprawie podziału zysku netto za okres od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r. Załączniki:

pgegiek_site