Nasze oddziały

Mariola Dyderska-Gwoździk – Dyrektor Departamentu Skarbu, Dariusz Doman – Dyrektor Departamentu Nadzoru Właścicielskiego oraz Rafał Ratajczyk – Dyrektor Departamentu Rachunkowości PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. zostali uhonorowani tytułem Absolwent VIP Uniwersytetu Łódzkiego i tym samym dołączyli do zaszczytnego grona najwybitniejszych wychowanków uczelni.

Uroczyste wręczenie tytułu, a także statuetki w postaci ceramicznego jabłka, mającego symbolizować, że absolwent jest wspaniałym owocem Uniwersytetu Łódzkiego oraz zwiastować owocną współpracę absolwenta z uczelnią, odbyło się 5 marca.

Uniwersytet Łódzki realizuje program Absolwent VIP od 2013 roku. Program skierowany jest do wychowanków uczelni – ekspertów, ludzi sukcesu, osobistości ze świata nauki, polityki, biznesu i sztuki, a jego założeniem jest umacnianie więzi z absolwentami UŁ, zachęcanie ich do powrotu do macierzystej uczelni poprzez udział w różnorodnych inicjatywach i wydarzeniach.

Absolwentami VIP Uniwersytetu Łódzkiego są także Roman Forma, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych PGE GiEK S.A. oraz Wiesław Sztela, Dyrektor Departamentu HR naszej Spółki.

pgegiek_site