Informujemy, że z dniem 1.09.2010 r. nastąpiło połączenie 13 spółek Grupy Kapitałowej PGE z obszaru Energetyka Konwencjonalna. Skonsolidowana spółka nosi nazwę PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna i jest jednym z sześciu obszarów biznesowych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. Połączenie odbyło się na podstawie art. 492 §1 punkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych (połączenie przez przejęcie) poprzez przeniesienie całego majątku spółek przejmowanych na rzecz spółki przejmującej tj. PGE Elektrowni Bełchatów S.A. w zamian za akcje, które spółka przejmująca wydaje dotychczasowym wspólnikom spółki przejmowanej. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA jako spółka przejmująca wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółek przejętych na podstawie Art. 494 KSH. W wyniku powyższych zmian aktualne dane spółki po połączeniu są następujące: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA ul. 1-go Maja 63, 97-400 Bełchatów NIP: 769-050-24-95 REGON: 000560207 KRS: 0000032334

pgegiek_site