Nasze oddziały

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna Oddział Elektrownia Bełchatów, decyzją Marszałka Województwa Łódzkiego Pana Witolda Stępnia, otrzymał dodatkowe uprawnienia do emisji CO2 dla nowego bloku 858 MW w ilości 4.812.746. Decyzja ta została wydana w dniu 20 grudnia 2011 r. i jest następstwem pozytywnej opinii Instytut Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami z dnia 1 grudnia 2011 r. Jak czytamy w uzasadnianiu: …Biorąc pod uwagę stan faktyczny i obowiązujące przepisy prawa oraz w oparciu o opinię Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (…) postanowiono przyznać dodatkowe uprawnienia do emisji CO2 dla nowego bloku 858MW w ilości 4.812.746.

pgegiek_site