Nasze oddziały

 

Kielce są kolejną, po Gorzowie Wielkopolskim lokalizacją, gdzie wspólnie z samorządem prowadzimy działania mające na celu likwidację nieekologicznych i nieefektywnych energetycznie źródeł ciepła. W Gorzowie, dzięki programowi KAWKA, do blisko 3 tys. mieszkań popłynęło ciepło z instalacji centralnego ogrzewania a do miejskiego systemu ciepłowniczego podłączono aż 236 budynków. W Kielcach, wspólnie z władzami miasta, daliśmy mieszkańcom możliwość przyłączenia się do centralnego systemu podgrzewania wody użytkowej. Efektywna współpraca elektrociepłowni PGE GiEK z samorządami zawsze skutkuje korzyściami dla lokalnej społeczności – zarówno pod kątem bezpieczeństwa jak i poprawy jakości powietrza w danym regioniepodkreśla Sławomir Zawada, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

 „Ciepła woda użytkowa” jest kolejnym projektem realizowanym na terenie Kielc, którego zadaniem będzie przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez eliminację ryzyka zatrucia czadem, w wyniku niewłaściwej eksploatacji piecyków gazowych w mieszkaniach. Został opracowany przez Elektrociepłownię Kielce – największego producenta energii cieplnej w Kielcach oraz MPEC - wiodącego dostawcę ciepła sieciowego i ciepłej wody użytkowej, w odpowiedzi na oczekiwania mieszkańców kieleckich osiedli wielorodzinnych, którzy chcą przyłączyć swoje mieszkania do centralnego systemu podgrzewania wody użytkowej.

Bardzo się cieszę, że energia cieplna produkowana przez Elektrociepłownię Kielce jeszcze bardziej przyczyni się poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Kielc, przy zachowaniu poziomu kosztów ponoszonych obecnie przez mieszkańców, którzy wykorzystują piece gazowe do podgrzewania wody powiedział Dariusz Kozak, dyrektor Elektrociepłowni Kielce.

Wykorzystanie energii z miejskiej sieci ciepłowniczej do podgrzewania wody użytkowej nie tylko gwarantuje bezpieczeństwo mieszkańcom, ale jest również systemem komfortowym w użyciu oraz efektywnym energetycznie i ekonomicznie. Aby wykorzystanie tego rozwiązania było możliwe, konieczne jest przebudowanie zewnętrznej instalacji ciepłowniczej oraz wybudowanie instalacji wewnętrznej dla ciepłej wody w budynku.

W ramach programu PGE GiEK Oddział Elektrociepłownia Kielce udzieli wsparcia odbiorcom ciepła, dofinansowując część wydatków poniesionych na wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych. Z kolei MPEC Spółka z o.o. w Kielcach dostosuje sieć ciepłowniczą i wyposaży węzeł cieplny na potrzeby przygotowania centralnej ciepłej wody użytkowej.

pgegiek_site