Nasze oddziały

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA – Firma Dobra dla Dzieci. Od początku istnienia spółki oraz naszych oddziałów jednym z priorytetowych działań w obszarze społecznego zaangażowania jest pomoc osobom chorym i pokrzywdzonym, szczególnie tym najmłodszym. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA, wraz z oddziałami wchodzącymi dziś w jej skład, od lat realizuje swoje strategie biznesowe uwzględniając interesy społeczne, ochronę środowiska, a także zabiega o kształtowanie korzystnych relacji z wszystkimi grupami interesariuszy. Firma konsekwentnie angażuje się w działania społeczne i charytatywne na rzecz społeczności lokalnych, w których prowadzi swą działalność gospodarczą. Na wsparcie liczyć mogą również podopieczni Fundacji Gajusz.   2 stycznia 2013 roku działania PGE GiEK SA zostały docenione i potwierdzone Certyfikatem „Firma Dobra dla Dzieci” przyznanym przez Fundacje Gajusz z Łodzi „za wspieranie działań na rzecz chorych dzieci i ich rodzin”. Jednym z najambitniejszych zamierzeń Fundacji jest budowa jednego z pierwszych w Polsce, Hospicjum Stacjonarnego dla Osieroconych Dzieci w Łodzi. Jest to przedsięwzięcie trudne, niezwykle kosztowne, niemożliwe do realizacji bez pomocy darczyńców, takich jak między innymi PGE GiEK SA – możemy przeczytać na stronie Fundacji Gajusz. Fundacja Gajusz działa od 1998 roku. Jej celem jest wszechstronna pomoc przewlekle i nieuleczalnie chorym dzieciom oraz ich rodzinom. Fundacja pomaga dzieciom przewlekle chorym z terenu województwa łódzkiego. Opiekuje się głównie pacjentami oddziału onkohematologii Szpitala Klinicznego nr 4 w Łodzi, a także prowadzi kampanie informacyjne dot. opieki nad dziećmi chorymi onkologicznie. Od 2005 roku Fundacja prowadzi Hospicjum Domowe dla Dzieci Ziemi Łódzkiej. Dzięki całodobowej opiece lekarzy i pielęgniarek dzieci nieuleczalnie chore nie muszą przebywać w szpitalach, ale mogą być wśród bliskich, w swoich rodzinnych domach.

pgegiek_site