Nasze oddziały

Uroczystości organizowane przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. rozpoczęły się tradycyjnie 14 sierpnia mszą św. w Kościele Parafialnym pw. Zesłania Ducha Świętego przy al. ks. kard. S. Wyszyńskiego w Bełchatowie. Mszę w intencji energetyków celebrował ks. abp. Marek Jędraszewski.

Po mszy nastąpił przemarsz ulicami miasta do hali widowiskowo – sportowej przy ul. 1 Maja 61, gdzie odbyła się uroczysta akademia z udziałem: zarządów PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A., PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. oraz przedstawicieli Rządu RP, posłów i senatorów, władz samorządowych, przedstawicieli sektora energetycznego, Kościoła, uczelni i urzędów, a także członków organizacji związkowych i  mediów. W sumie w akademii uczestniczyło około 500 osób. – Cieszę się, że pomimo wielu wyzwań jakich nie szczędzi naszej branży otoczenie gospodarcze i regulacyjne, mogę przy okazji naszego branżowego święta mówić dziś o naszych sukcesach, zarówno w wymiarze ekonomicznym, technicznym, jak i organizacyjnym – mówił w swoim wystąpieniu prezes zarządu PGE GiEK S.A. Jacek Kaczorowski. W 2013 roku elektrownie i elektrociepłownie spółki wyprodukowały ponad 55 TWh energii elektrycznej netto oraz 20,5 mln GJ ciepła, kopalnie w Bełchatowie i Turowie wydobyły ponad 51 mln ton węgla, a zysk operacyjny w 2013 roku wyniósł ponad 2 mld zł.

Obchody Dnia Energetyka to zawsze najlepsza okazja, aby wręczyć zasłużonym pracownikom odznaczenia za szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz przedsiębiorstwa, którzy swoim działaniem i poświęceniem już dziś wpisały się na trwałe w historię polskiej energetyki. Podczas akademii z rąk ministra Skarbu Państwa Włodzimierza Karpińskiego, wojewody łódzkiego Jolanty Chełmińskiej oraz Prezesa Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. Marka Woszczyka i Prezesa Zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Jacka Kaczorowskiego wręczone zostały państwowe odznaki nadane przez Prezydenta RP - Brązowy Krzyż Zasługi, złote i srebrne Medale za Długoletnią Służbę (odpowiednio 47 i 1), a także Odznaki honorowe „Za Zasługi dla Energetyki” (22), przyznawane przez Ministra Gospodarki.

W tym roku po raz pierwszy nadana została odznaka honorowa „Zasłużony dla PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna”. Otrzymał ją Główny Inspektor Ochrony Środowiska Andrzej Jagusiewicz, który wniósł nieoceniony wkład w budowanie pozytywnych relacji i długofalowej współpracy w sektorze energetycznym, również pomiędzy PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. a organami Inspekcji Ochrony Środowiska.

Odznaka honorowa „Zasłużony dla PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna” stanowi zaszczytną formę wyróżnienia i podziękowania za zasługi dla rozwoju i działalności PGE GiEK S.A. Może zostać wręczona zarówno pracownikom, emerytom i rencistom Spółki, a także osobom spoza PGE GiEK S.A.

Tegoroczną uroczystość z okazji święta energetyków zwieńczył koncert Alla Vienna - połączonych sił muzyków filharmonii łódzkiej i świętokrzyskiej wraz z chórem. 

pgegiek_site