Nasze oddziały

2014_09_24_wmurowanie_kamienia_wegielnego_ecgorzow

Blok gazowo-parowy o mocy 138 MWe dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Gorzów wybuduje w formule „pod klucz” konsorcjum firm Siemens Sp. z o.o. oraz Siemens Industrial Turbomachinery AB. Wartość podpisanej w październiku ubiegłego roku umowy wraz z budową instalacji i obiektów pomocniczych wynosi 562 mln zł netto. Ponadto PGE GiEK S.A. oraz Siemens  związani są również przez okres 12 lat umową serwisową o wartości 124 mln zł netto. Zakończenie inwestycji planowane jest w lutym 2016 roku.

Nowy blok gazowo-parowy w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Gorzów  będzie stanowił niezależny, kompletny obiekt energetyczny, wyposażony we wszystkie niezbędne dla jego prawidłowej pracy systemy. Blok opalany będzie w głównej mierze dostarczanym z lokalnych kopalni gazem zaazotowanym o cenach znacznie niższych w stosunku go gazu sieciowego. Ponadto produkcja energii elektrycznej i ciepła odbywa się w układzie skojarzonym (kogeneracji), co znacznie poprawia efektywność produkcji.

Dzięki wykorzystaniu taniego gazu ze źródeł lokalnych budowa bloku w Gorzowie jest rentownym projektem, wykorzystującym efektywną, niskoemisyjną technologię. Nowy blok pozwoli utrzymać aktualną pozycję rynkową Elektrociepłowni Gorzów - jedynego scentralizowanego producenta i dostawcy ciepła dla 125-tysięcznego Gorzowa Wielkopolskiego. Technologia bloków gazowo-parowych jest technologią sprawdzoną. Charakteryzuje ją wysoka sprawność wytwarzania energii elektrycznej, duża niezawodność eksploatacyjna, pewność zaopatrzenia w paliwo, mały stopień oddziaływania na środowisko, w tym wyraźne zmniejszenie emisji dwutlenku siarki, pyłu i brak odpadów paleniskowych oraz w znacznym stopniu zmniejszenie tlenków azotu - powiedział Jacek Kaczorowski, prezes zarządu PGE GiEK S.A.

To projekt bardzo ważny dla Siemensa w Polsce, a także dla polskiego rynku energetyki. Jesteśmy zadowoleni, że to nasza firma buduje i będzie prowadzić serwis nowego bloku gazowo-parowego dla PGE GiEK S.A. Zastosowanie technologii gazowo-parowej w Gorzowie pozwoli w pełni pokazać jej olbrzymią elastyczność, a przede wszystkim wykorzystać lokalnie dostępne zasoby gazu zaazotowanego - stwierdził Peter Baudrexl, prezes zarządu Siemens Sp. z o.o.

Nowa instalacja po części zastąpi dotychczas używane, wysłużone elementy infrastruktury, wykorzystujące węgiel jako paliwo. Będzie ona działać w oparciu o dwie turbiny gazowe SGT-800 i jedną turbinę parową SST 400 wraz z kompletnym systemem elektrycznym i systemem sterowania. Sprawność netto bloku w pracy kogeneracyjnej przy pełnym obciążeniu wynosić będzie 83,93% - powiedział Jan Kos, dyrektor PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Gorzów.

Turbina gazowa SGT-800 to sprawdzona i elastyczna w działaniu maszyna, co jest szczególnie istotne z punktu widzenia wykorzystywanego paliwa. W połączeniu z turbiną parową SST-400 będzie ona w niezawodny, przyjazny środowisku sposób wytwarzać energię elektryczną i ciepło w gorzowskim bloku gazowo-parowym - powiedział Grzegorz Należyty, dyrektor generalny Power Generation w Siemens Sp. z o.o.

Uroczystość podpisania Aktu Erekcyjnego oraz wmurowanie kamienia węgielnego dla upamiętnienia budowy bloku gazowo-parowego odbyła się 12 września w Gorzowie Wlkp. Oprócz zarządu PGE S.A. oraz PGE GiEK S.A., Siemens Sp. z o.o. oraz Siemens Industrial Turbomachinery AB, w uroczystości udział wzięli parlamentarzyści, przedstawiciele duchowieństwa, władze samorządowe oraz media.

pgegiek_site