Nasze oddziały

Premier Donald Tusk był w środę gościem uroczystości otwarcia bloku energetycznego o mocy 858 MW w Elektrowni Bełchatów, należącej do Polskiej Grupy Energetycznej. Premier Donald Tusk przyjechał do Bełchatowa już we wtorek wieczorem. W środę rano spotkał się z pracownikami Elektrowni Bełchatów i wziął udział w uroczystościach otwarcia nowego bloku energetycznego, jednej z największych inwestycji energetycznych ostatnich lat w naszym kraju. Premier spotkał się także z dziennikarzami. Donald Tusk podkreślał w Bełchatowie, że miejscowa elektrownia ma strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, a zakłady w Bełchatowie mają szansę konkurować z największymi elektrowniami w Europie. - Nie można oprzeć bezpieczeństwa energetycznego Polski i Europy wyłącznie na rosyjskim gazie – mówił premier w Bełchatowie. Według niego, gwarancją bezpieczeństwa energetycznego kraju jest węgiel brunatny. Premier podkreślił, że Polska toczy w Europie nieustanną kampanię, aby prąd w naszym kraju produkowany był z naszego najcenniejszego surowca, jakim jest obecnie węgiel brunatny. - Dzisiaj to najtańsza energia. Chcemy Europę przekonać, że węgiel, w tym węgiel brunatny, ma przyszłość - zaznaczył. Minister skarbu Aleksander Grad obecny na uroczystości otwarcia nowego bloku gratulował szefom i pracownikom spółki udanej realizacji, bardzo rentownej inwestycji. – To bardzo ważny dzień dla całej polskiej elektroenergetyki oraz polskiej gospodarki, bo ta inwestycja buduje nasze bezpieczeństwo energetyczne – mówił w Bełchatowie. - Spółki skarbu państwa, które w ciągu ostatnich czterech lat z powodzeniem realizują tak ważne inwestycje m.in. w elektroenergetyce, wpisują się w bezpieczeństwo energetyczne nie tylko Polski, ale całej Europy, stąd środki europejskie oraz priorytet dla tych inwestycji.(…) Ten dzień świadczy również dobitnie, ze ta polityka budowania silnych polskich podmiotów w sektorach energetycznych ma sens - podkreślał minister. Podczas konferencji prasowej na pytania dziennikarzy odpowiadał także prezes PGE Polska Grupa Energetyczna SA Tomasz Zadroga. – Cieszę się, że nowy blok pracuje pełną parą. Jesteśmy w bardzo historycznym momencie, spełniły się nasze oczekiwania i obietnice w stosunku do inwestorów, właścicieli, branży elektroenergetycznej i sektora finansowego. Pokazaliśmy, że potrafimy w trudnych czasach finalizować bardzo duże inwestycje. To kolejny etap budowania silnej organizacji w skali europejskiej. Prezes Tomasz Zadroga, dziękował zarządowi spółki oraz wszystkim pracownikom PGE GiEK SA, że dołożyli swoją cegiełkę do budowania silnej grupy, podkreślał, jednocześnie, że PGE jest jedyną dużą spółką energetyczną w Europie, która nie jest zadłużona. – To gigantyczny potencjał. W czasach kryzysu łatwiej jest dokonywać akwizycji, w tym akwizycji zagranicznych. Stać nas na nie, tak jak stać nas na kolejne inwestycje. Mamy program inwestycyjny do 2025 r. Mamy realne szanse na zbudowanie bardzo silnego podmiotu. Kiedyś wydawało nam się, ze wejście do pierwszej ósemki firm elektroenergetycznychw Europie jest tylko marzeniem, teraz jest to bardzo prawdopodobne w niedługim czasie. Stalibyśmy się wtedy kluczowym podmiotem w Europie. W konferencji prasowej wziął udział także Jacek Kaczorowski, prezes PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA, spółki do której należy Elektrownia Bełchatów. - Byliśmy dzisiaj świadkami zwieńczenia jednej z najważniejszych inwestycji energetycznych ostatnich lat w naszym kraju – podkreślał Jacek Kaczorowski. -Nowy bełchatowski blok o mocy 858 MW, należący do największych i najnowocześniejszych także w skali europejskiej, został dzisiaj przekazany do eksploatacji służbom Elektrowni Bełchatów. Moc zainstalowana w naszych elektrowniach i elektrociepłowniach osiągnęła poziom 11.420 MW. Prezes Jacek Kaczorowski dziękował realizatorom oraz pomysłodawcom inwestycji. - Przygotowanie i realizacja całej inwestycji była wielkim wyzwaniem dla Elektrowni Bełchatów, naszej Grupy i jej pracowników. Pomysłodawcy tego przedsięwzięcia oraz wszyscy realizatorzy inwestycji mogą być dzisiaj bardzo dumni ze swojej biznesowej intuicji, konsekwencji i zaangażowania. Szczególne słowa podziękowania należą się „wielkiemu nieobecnemu” dzisiejszej uroczystości. Na ręce Pani Krystyny Najgebauer składam wyrazy uznania i podziękowania należące się jej mężowi świętej pamięci Edwardowi Najgebauerowi - prezesowi Elektrowni Bełchatów oraz pozostałym członkom zarządu, których determinacja zaowocowała uzyskaniem pozytywnej decyzji ówczesnego właściciela o rozpoczęciu inwestycji, którą dziś finalizujemy. W otwarciu bloku, obok premiera RP, wzięli udział m.in.: minister skarbu Aleksander Grad, minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski, wojewoda łódzki Jolanta chełmińska, marszałek sejmiku województwa łódzkiego Witold Stępień oraz metropolita łódzki arcybiskup Władysław Ziółek. Podczas uroczystości otwarcia zaproszeni goście przed nowym blokiem zasadzili osiem dębów kolumnowych oraz zwiedzili blok, który jest największą jednostką wytwórczą w historii polskiej energetyki. PGE Polska Grupa Energetyczna SA jest jednym z największych producentów i dostawców energii elektrycznej w Polsce oraz jedną z największych firm z sektora elektroenergetycznego w Europie Środkowej i Wschodniej. Dzięki połączeniu własnych zasobów paliwa (węgla brunatnego), wytwarzaniu energii i finalnych sieci dystrybucyjnych, PGE gwarantuje bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej dla ponad 5 milionów domów, firm i instytucji.

PGE Polska Grupa Energetyczna SA jest jednym z największych producentów i dostawców energii elektrycznej w Polsce oraz jedną z największych firm z sektora elektroenergetycznego w Europie Środkowej i Wschodniej. Dzięki połączeniu własnych zasobów paliwa (węgla brunatnego), wytwarzaniu energii i finalnych sieci dystrybucyjnych, PGE gwarantuje bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej dla ponad 5 milionów domów, firm i instytucji. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA to jeden z sześciu koncernów wchodzących w skład największej grupy energetycznej w kraju – Polskiej Grupy Energetycznej. Przedmiotem działalności spółki jest wydobywanie węgla brunatnego oraz wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA składa się z centrali i 11 oddziałów, które znajdują się w różnych miastach Polski. Są to kopalnie węgla brunatnego, elektrownie konwencjonalne oraz elektrociepłownie. Spółka jest liderem w branży wydobywczej węgla brunatnego, jej udział w rynku wydobywczym tego surowca stanowi 76% krajowego wydobycia, a także największym wytwórcą energii elektrycznej - wytwarza ok. 40 proc. krajowej produkcji energii elektrycznej. Dostarcza na rynki lokalne 25 mln GJ ciepła. Po oddaniu do eksploatacji bloku 858 MW łączna moc zainstalowana w elektrowniach i elektrociepłowniach obszaru zarządzanego przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, wzrośnie do poziomu 11 420 MW. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA zatrudnia łącznie ponad 22 tys. pracowników. Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 6.511.612.360,00 zł. Blok 858 Blok 858 MW pracujący w Elektrowni Bełchatów to największa jednostka wytwórcza w historii polskiej energetyki oraz najnowocześniejszy blok energetyczny w Polsce. Dzięki zaawansowaniu technologicznemu stanowi wyznacznik nowych standardów w polskiej energetyce zawodowej. Jest najbardziej wydajnym w kraju, blokiem opalanym węglem brunatnym osiągającym sprawność netto na poziomie 42%. Jego konstrukcja i parametry techniczne umożliwiają zwiększenie produkcji energii elektrycznej przy zachowaniu europejskich norm ochrony środowiska. Blok spełnia wszystkie wymagania wynikające z Dyrektyw Unii Europejskiej w zakresie emisji zanieczyszczeń do atmosfery i jest przygotowywany do współpracy z instalacją do wychwytywania, transportu i składowania dwutlenku węgla (CCS). Łączne nakłady na blok 858 MW wyniosą około 830 mln EUR i stanowią część nakładów projektu inwestycyjnego obejmującego ponadto modernizację 10 bloków Elektrowni Bełchatów, na łączną kwotę około 1 mld 600 mln EUR. Znaczący udział w finansowaniu inwestycji stanowiły środki własne Elektrowni Bełchatów. Pozostała część środków pochodziła z kredytów udzielonych przez banki komercyjne i instytucje multilateralne. Finansowaniem budowy bloku 858 MW zainteresowanych było ponad 30 banków i instytucji finansowych. Struktura i warunki udzielonego finansowania uznane zostały przez renomowany londyński miesięcznik finansowy Project Finance Magazine za najlepszą europejską transakcję finansową w sektorze elektroenergetycznym w 2006 r. W 2010 roku podjęto decyzję o restrukturyzacji zadłużenia, polegającej na zastąpieniu części finansowania zewnętrznego obligacjami wewnątrzgrupowymi GK PGE. Spłacono wszystkie zobowiązania kredytowe wobec banków komercyjnych i częściowo insctytucji multilateralnych, pozostawiając jedynie kredyt z Nordic Investment Bank. Środki na spłatę kredytów uzyskano z emisji obligacji emitowanych przez Elektrownię Bełchatów, a obejmowanych przez PGE S.A.

pgegiek_site