Nasze oddziały

27 czerwca 2013 roku PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA podpisała z Alstom Power umowy dotyczące przeprowadzenia retrofitu turbiny i generatora bloku nr 2 w Elektrowni Bełchatów, największej w Europie oraz drugiej na świecie elektrowni opalanej węglem brunatnym. Wartość umów wynosi około 108 mln PLN. Kontrakty z PGE GiEK SA obejmują modernizację części WP, SP i układów związanych turbiny 18K370 oraz modernizację generatora bloku nr 2 w Elektrowni Bełchatów. Zgodnie z umowami, Alstom będzie odpowiedzialny za działania w obszarze projektowania, dostaw oraz nadzorem nad montażem turbiny wraz z urządzeniami pomocniczymi, regulatorem turbiny, układem obejścia, oprzyrządowania AKPiA, modernizacji generatora. Realizacja podpisanych kontraktów pozwoli na zwiększenie mocy wytwórczej bloku o 20 MW. Projekt podniesie sprawność obiegu cieplnego o 2.4%, w efekcie zmniejszając roczną wartość emisji CO2 o 100.000 ton. Działania te umożliwią prace bloku zgodnie z wymogami dyrektywy 2001/80/WE, dotyczącej ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza. Ponadto, modernizacja urządzeń pozwoli na poprawę ich dyspozycyjności oraz zmniejszenia awaryjności, jak również na wydłużenie okresu ich użytkowania o kolejne 25 lat. Obecnie Alstom realizuje w Elektrowni Bełchatów kontrakty w zakresie modernizacji bloków 7-12 w obszarze modernizacji turbiny wraz z układami związanymi, generatora i eletrofiltra. Dotychczas zrealizowano modernizacje bloków nr 3-6, bloki te są obecnie eksploatowane. Modernizacja Elektrowni Bełchatów rozpoczęła się w roku 1997, kiedy podpisano umowę dotyczącą retrofitów części niskoprężnych (NP) turbin parowych na wszystkich blokach. Od tamtego czasu kontynuowana jest modernizacja bloków nr 3 – 12 w Elektrowni Bełchatów celem spełnienia wymogów dyrektyw UE w zakresie emisji zanieczyszczeń oraz przedłużenia okresu użytkowania bloków. W roku 2010 Alstom zakończył realizację kontraktu w systemie „pod klucz”, na budowę bloku opalanego węglem brunatnym na parametry nadkrytyczne o mocy 858 MW, dzięki któremu Elektrownia Bełchatów utrzymała pozycję największej elektrowni opalanej węglem brunatnym w Polsce.

pgegiek_site