Nasze oddziały

PGE GiEK SA znalazła się na 25 miejscu w rankingu „Perły Polskiej Gospodarki” w kategorii „Perły Wielkie”. XI Gala odbyła się w Sali Balowej Zamku Królewskiego w Warszawie 3 grudnia 2013 roku. Patronat nad Galą objął Wicepremier i Minister Gospodarki Janusz Piechociński oraz Prezes Polskiej Akademii Nauk prof. Michał Kleiber. Ranking przygotowywany jest przez Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Tytuł „Perły Polskiej Gospodarki” jest przyznawany na podstawie szczególnych kryteriów i metodologii. Wybór dokonywany jest w oparciu o algorytm przygotowany przez INE PAN, który szereguje przedsiębiorstwa według dynamiki i efektywności wykorzystywania przez nie zasobów kapitału, środków produkcji i pracy, posługując się siedmioma międzynarodowymi wskaźnikami audytorskim. W badaniu rankingowym branych jest pod uwagę ponad 2000 firm, których przychody z całokształtu działalności gospodarczej w okresie roku wyniosły: powyżej 1 miliarda złotych (Wielkie Perły) oraz powyżej 100 milionów złotych (Duże Perły).    

pgegiek_site