„Lasy Pełne Energii” to flagowy, autorski projekt środowiskowy Grupy PGE, który jest prowadzony od ponad 23 lat. Co roku wiosną, we współpracy z Lasami Państwowymi pracownicy PGE z rodzinami, dziećmi, młodzieżą szkolną, harcerzami, sportowcami i przedstawicielami lokalnych społeczności, sadzą drzewa na terenie nadleśnictw. W tym roku w lokalizacji, w której funkcjonuje bełchatowski kompleks energetyczny, uczestnicy akcji posadzili 10 tysięcy młodych sadzonek sosny jednorocznej.

Dzięki inicjatywie „Lasy Pełne Energii” realizujemy działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu oraz zrównoważonego rozwoju, aktywnie wspierając postawy ekologiczne wśród mieszkańców regionów, w których prowadzimy naszą działalność. Sadzenie nowych lasów jest szczególnie ważne wobec walki z tzw. niską emisją, odpowiedzialności za przyszłe pokolenia i stan środowiska naturalnego. Warto przypomnieć, że w PGE GiEK lasy sadzimy nie tylko od święta, ale również w ramach bieżącej rekultywacji terenów pogórniczych. W pobliżu Kopalni Bełchatów i Turów posadziliśmy do tej pory łącznie ok. 47 milionów drzew – podkreśla Sławomir Podkówka, wiceprezes ds. finansowych reprezentujący zarząd spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. 

Celem programu „Lasy Pełne Energii” jest zwiększenie świadomości uczestników akcji na temat roli lasów dla środowiska i klimatu oraz odnowienie gospodarki leśnej. Program kształtuje właściwe postawy społeczne i ekologiczne wśród pracowników i ich rodzin, a także sprzyja nawiązywaniu i pielęgnowaniu relacji dobrosąsiedzkich Grupy PGE z lokalnymi społecznościami. Sadzenie drzew na terenach Lasów Państwowych ma także charakter edukacyjny. Uczestnicy biorą udział w warsztatach sadzenia lasu prowadzonych przez leśników.

Do udziału w akcji „Lasy Pełne Energii” zapraszamy młodzież z lokalnych szkół, z którymi na co dzień współpracujemy. Co roku wielu uczniów uczestniczy w naszych akcjach sadzenia lasów, co bardzo nas cieszy. To z pewnością ciekawe urozmaicenie zajęć szkolnych, ale przede wszystkim satysfakcja z tego, że można zrobić coś nie tylko dla siebie – podkreśla Michał Banaszczyk, dyrektor Elektrowni Bełchatów.

W ubiegłym roku uczestnicy „Lasów Pełnych Energii” posadzili drzewa w 19 lokalizacjach na terenie 13 województw. W akcji wzięli udział wolontariusze PGE wraz z rodzinami, młodzieżą szkolną i sportowcami. Przez cztery wiosenne tygodnie oraz jesienią, ponad 1700 pracowników Grupy PGE i zaproszonych gości posadziło wspólnie ponad 75 tysięcy młodych drzew.

Dzięki aktywnemu zaangażowaniu wszystkich uczestników akcji „Lasy Pełne Energii” od 2017 roku udało się posadzić blisko 30 tysięcy drzew w sąsiedztwie bełchatowskiego kompleksu energetycznego. Tylko w tym roku w ramach akcji przybyło tu 10 tysięcy nowych drzew – podkreśla Krzysztof Rośniak, dyrektor Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów. 

Program „Lasy Pełne Energii” realizowany jest od 23 lat, przy czym od 2007 roku oficjalnie przez Grupę PGE. W tym czasie w programie wzięło udział blisko 27 tys. osób. Uczestnicy posadzili wspólnie ponad 770 tys. drzew (głównie sosen, świerków, dębów i buków) w 51 lokalizacjach na terenie 14 województw. 

pgegiek_site