PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., jako właściciel bocznic kolejowych, realizuje obowiązek opracowania statutu zwanego dalej „statutem sieci”, na podstawie art. 32 ustawy o transporcie kolejowym z dnia 28 marca 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 1043).

Zarząd PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. wprowadził Uchwałą z dnia 25.02.2020 roku „Statut sieci kolejowej PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.”. W ramach corocznego przeglądu załączników do ww. dokumentu, zostały zaktualizowane w dniu 01.03.2021 r. następujące załączniki:  

  • Załącznik nr 2 – Wykaz infrastruktury kolejowej o statusie linii kolejowej.
  • Załącznik nr 3 – Wykaz infrastruktury kolejowej o statusie bocznicy kolejowej.

Data publikacji 01.03.2021 rok

pgegiek_site