PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., jako właściciel bocznic kolejowych, realizuje obowiązek sporządzenia statutu sieci kolejowej na podstawie art. 5 pkt. 2a ustawy o transporcie kolejowym z dnia 28 marca 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2117).

 

Zarząd PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. wprowadził Uchwałą z dnia 07.12.2017 roku „Statut sieci kolejowej PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.”, który prezentujemy poniżej.

Data publikacji 08.12.2017 rok