PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., jako właściciel bocznic kolejowych, realizuje obowiązek opracowania statutu zwanego dalej „statutem sieci”, na podstawie art. 32 ustawy o transporcie kolejowym z dnia 28 marca 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 1984).

Z dniem 26.10.2021 r., na podstawie Uchwały Zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., został wprowadzony do stosowania w Spółce „Statut sieci kolejowej PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.”. W ramach corocznego przeglądu załączników do ww. dokumentu, zostały zaktualizowane w dniu 10.05.2022 r. następujące załączniki: 

  • Załącznik nr 3 – Wykaz infrastruktury kolejowej o statusie bocznicy kolejowej.
  • Załącznik nr 5 – Wykaz elementów infrastruktury kolejowej będących infrastrukturą nieczynną.

Data publikacji 31.05.2022 rok.

pgegiek_site