PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., jako właściciel bocznic kolejowych, realizuje obowiązek opracowania regulaminu zwanego dalej „regulaminem sieci”, na podstawie art. 32 ustawy o transporcie kolejowym z dnia 28 marca 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2117).

Regulamin sieci PGE GiEK S.A. został opracowany dla lokalizacji Elektrociepłownia Lublin-Wrotków: http://eclublin.pgegiek.pl/Oferta i dotyczy rozkładu jazdy pociągów na okres 2017/2018.

Data publikacji 08.12.2017 rok

pgegiek_site