PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., jako właściciel bocznic kolejowych, realizuje obowiązek opracowania cennika, na podstawie art. 33 ustawy o transporcie kolejowym z dnia 28 marca 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2117).

Cennik udostępniania infrastruktury kolejowej PGE GiEK S.A. znajdującej się na terenie Oddziału Elektrociepłownia Lublin-Wrotków, został zatwierdzony w zakresie stawki opłaty manewrowej Decyzją Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego znak: DRRK-WKL.730.19.2017.EN z dnia 09.11.2017 roku na okres od dnia 10.12.2017 r. do dnia 09.12.2018 roku, tj. na okres 2017/2018. 

Cennik stanowi załącznik nr 7 do Regulaminu sieci PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Lublin-Wrotków i znajduje się pod adresem: http://eclublin.pgegiek.pl/Oferta.