PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., jako właściciel bocznic kolejowych, realizuje obowiązki ustawowe wynikające z ustawy o transporcie kolejowym z dnia 28 marca 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2117), tj. dotyczące sporządzenia statutu sieci kolejowej, regulaminu i cennika udostępniania infrastruktury kolejowej oraz informacji o innych zarządcach.