Data podpisania umowy Nazwa projektu Instytucja udzielająca dofinansowania Umowa nr Link     
30.06.2021r. Dostosowanie jednostek wytwórczych PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów do konkluzji BAT w zakresie redukcji emisji pyłu na blokach 4-6 WFOŚiGW we Wrocławiu 0966/P/OA/JG/2021
30.06.2021r. Dostosowanie jednostek wytwórczych PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów do konkluzji BAT w zakresie redukcji emisji rtęci na blokach 1-6 WFOŚiGW we Wrocławiu 0967/P/OA/JG/2021
12.08.2020r. Obniżenie emisji pyłu na bloku 2 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów NFOŚiGW w Warszawie 1305/2020/Wn05/OA-od/P
12.08.2020r. Obniżenie emisji SO2 na blokach 3-6 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów NFOŚiGW w Warszawie 1304/2020/Wn05/OA-ss/P
12.08.2020r. Obniżenie emisji SO2 na blokach 8-12 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów NFOŚiGW w Warszawie 1306/2020/Wn05/OA-ss/P
12.08.2020r. Obniżenie emisji rtęci na blokach 2-12 i 14 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów NFOŚiGW w Warszawie 1182/2020/Wn05/OA-po/P
26.06.2014r. Budowa Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Rzeszów NFOŚiGW w Warszawie 360/2014/Wn-09/OZ-UK-go/P
30.06.2014r. Budowa instalacji odsiarczania spalin realizowanego w PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz WFOŚiGW w Toruniu PB140009/OA-toe
23.12.2013r. Budowa instalacji do ograniczenia emisji tlenków siarki z bloku nr 5 w Elektrowni Turów NFOŚiGW w Warszawie 953/2013/Wn12/OA-ss/P
23.12.2013r. Budowa instalacji do ograniczenia emisji tlenków siarki z bloku nr 6 w Elektrowni Turów NFOŚiGW w Warszawie 990/2013/Wn12/OA-ss/P
13.12.2013r. Budowa instalacji do ograniczenia emisji tlenków siarki z bloku nr 4 w Elektrowni Turów WFOŚiGW we Wrocławiu 350/P/OA/JG/2013
20.06.2013r. Budowa instalacji ograniczającej emisję tlenków azotu z bloku nr 1 w Elektrowni Opole WFOŚiGW w Opolu 10/2013/G-12/OA-NO/P
20.06.2013r. Budowa instalacji ograniczającej emisję tlenków azotu z bloku nr 2 w Elektrowni Opole WFOŚiGW w Opolu 12/2013/G-12/OA-NO/P
20.06.2013r. Budowa instalacji ograniczającej emisję tlenków azotu z bloku nr 4 w Elektrowni Opole WFOŚiGW w Opolu 11/2013/G-12/OA-NO/P
20.12.2012r. Budowa instalacji dawkowania kwasu organicznego dla IOS bl. 2-12 w Elektrowni Bełchatów WFOŚiGW w Łodzi 611/OA/P/2012
20.12.2012r. Modernizacja Instalacji Odsiarczania Spalin bloków 5 i 6 w Elektrowni Bełchatów WFOŚiGW w Łodzi 610/OA/P/2012
04.11.2011r. Budowa instalacji do bezpośredniego podawania biomasy do kotła nr 2 w PGE Elektrownia Opole WFOŚiGW w Opolu 32/2011/G-12/OA-OE4/P
28.06.2010r. 1) „Budowa bloku kogeneracyjnego wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w oparciu o silniki spalinowe tłokowe
2) „Budowa instalacji odsiarczania spalin”
NFOŚiGW w Warszawie 12/2010/Wn-09/OA-EK/U
pgegiek_site