Data podpisania umowy Nazwa projektu Umowa nr Koordynator Projektu Link     
25.05.2015r. TYTUŁ PROJEKTU: Praca koparek kołowych w warunkach występowania w urabianym ośrodku utworów o nadmiernych oporach urabiania jak i wtrąceń nieurabialnych. (BEWEXMIN) RFCR-CT-2015-00003 Poltegor – Instytut Link do projektu
pgegiek_site