PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna duży nacisk kładzie na działania proinnowacyjne. Ma to swoje odzwierciedlenie w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, zwłaszcza w realizowanych wspólnie z ośrodkami badawczymi projektach.

Spółka wspiera również aktywność pracowniczą w tym obszarze. Szereg pomysłów załogi przyjmowanych jest do wdrożenia – są to zarówno rozwiązania o wyższym stopniu techniki, jak i proste pomysły, usprawniające codzienną pracę.Celem tych działań jest pobudzenie i wspieranie indywidualnych lub zespołowych inicjatyw oraz tworzenie pozytywnego klimatu i warunków umożliwiających realizację innowacji, które przyczynią się do rozwoju nowych produktów, wzrostu efektywności technologicznej i organizacyjnej.

Wynikiem tych działań jest kilkanaście patentów, których właścicielem lub współwłaścicielem jest PGE GiEK S.A. Są to zagadnienia z różnych dziedzin, a Spółka prowadzi jednocześnie działania dla ich komercjalizacji. PGE GiEK S.A. jest przygotowana na współpracę oraz otwarta na propozycje kierowane od wytwórców, podmiotów zajmujących się transferem technologii i potencjalnych inwestorów.

Kontakt:

Kamil Szokalski

Stanowisko: Specjalista ds. Innowacji i Zarządzania Projektami
Departament: Biuro Innowacji Pracowniczych i Zarządzania Projektami
Telefon stacjonarny: 44 737 7670
Telefon komórkowy: 667 772 323
E-mail: Kamil.Szokalski@gkpge.pl