Informacje dla odbiorców o strukturze paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. w roku 2015 zgodnie z § 37 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej za 2017 rok
Lp. Źródło energii Udział procentowy [%]
1. Odnawialne źródła energii (biomasa)

0,74

2. Węgiel kamienny 21,13
3. Węgiel brunatny 74,82
4. Gaz ziemny 3,11
5. Energetyka jądrowa 0
6. Inne 0,20
RAZEM 100,00

Wykres kołowy obrazujący graficznie strukturę paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

Emisyjność paliw - informacje o wpływie wytworzenia energii elektrycznej na środowisko w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. w roku 2017
Miejsce, w którym dostępne są informacje o wpływie wytwarzania energii elektrycznej na środowisko Rodzaj Paliwa CO2 SO2 NOx Pyły Odpady radioaktywne
[Mg/MWh]
1. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Biuro Ochrony Środowiska Węgiel brunatny 1,04731
0,00108
0,00080
0,0004
2. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Biuro Ochrony Środowiska Węgiel kamienny 0,94755
0,00071
0,00095
0,00004
3. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Biuro Ochrony Środowiska Gaz ziemny 0,41825
0,00000 0,00034
0,00000
4. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Biuro Ochrony Środowiska Biomasa -
0,00017 0,00102
0,00005
RAZEM 0,99052
0,00095
0,00081
0,00004
pgegiek_site