PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. informuję, że w związku z koniecznością dostosowania zapisów IRiESD do obowiązującego stanu faktycznego i prawnego została opracowana Karta Aktualizacji Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, którą poddajemy do konsultacji społecznych.

Projekt Karty Aktualizacji nr B/2/2020 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) został umieszczony jako załącznik do niniejszej podstrony. 

 

Czas trwania konsultacji mija w dniu 02.11.2020 roku.

 

Uwagi do projektu IRESiD proszę przesyłać na adres PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. lub zgłaszać za pośrednictwem poczty email na adres: Marcin.Rurarz@gkpge.pl.