PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. informuję, że w związku z koniecznością dostosowania zapisów IRiESD do obowiązującego stanu faktycznego i prawnego została opracowana Karta Aktualizacji Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, którą poddajemy do konsultacji społecznych.

Projekt Karty Aktualizacji nr B/1/2024 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) został umieszczony jako załącznik do niniejszej podstrony. 

Czas trwania konsultacji mija w dniu 23.05.2024 roku.

Uwagi do projektu IRiESD proszę przesyłać na adres PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. lub zgłaszać za pośrednictwem poczty email na adres: osd.gieksa@gkpge.pl.