Informujemy, że w Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr Nr OŁO.4211.2.2018.BG z dnia 25 stycznia 2018 r. została zatwierdzona zmiana Taryfy dla energii elektrycznej PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Decyzja została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Energia Elektryczna Nr 12 (2447) z dnia 29 stycznia 2018 r. Zmianę taryfy dla energii elektrycznej wprowadza się do stosowania z dniem 01 marca 2018 r.

Informujemy, że w Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OŁO.4211.17.2017.BG  z dnia 29 listopada 2017 r. została zatwierdzona zmiana Taryfy dla energii elektrycznej PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Decyzja została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Energia Elektryczna Nr 160 (2382) z dnia 01 grudnia 2017r. Zmianę taryfy dla energii elektrycznej wprowadza się do stosowania z dniem 01 stycznia 2018 r.

Informujemy, że Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OŁO.4211.24.2016.2017.BG z dnia 29 maja 2017 r, została zatwierdzona Taryfa dla energii elektrycznej PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Decyzja wraz z tekstem taryfy zostały opublikowane w Biuletynie Branżowym URE – Energia Elektryczna nr 70 (2293) z dnia 30 maja 2017 r. Nową taryfę dla energii elektrycznej wprowadza się do stosowania z dniem 01 lipca 2017 r.