Informujemy, iż Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OŁO.4211.15.2022.BG z dnia 05 lipca 2023 r. została zatwierdzona Taryfa dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji oraz w zakresie obrotu dla odbiorców grupy G PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Decyzja została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Energia Elektryczna Nr 289 (4106) 5 lipca 2023 r. Nową taryfę dla energii elektrycznej wprowadza się do stosowania z dniem 01 sierpnia 2023 r.

 

Informujemy, że w Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OŁO.4211.1.6.21.BG z dnia 14 grudnia 2021 r. została zatwierdzona Taryfa dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji oraz w zakresie obrotu dla odbiorców grupy G PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Decyzja została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Energia Elektryczna Nr 237 (3482) z dnia 15 grudnia 2021 r. Nową taryfę dla energii elektrycznej wprowadza się do stosowania z dniem 01 stycznia 2022 r.