Informujemy, że w Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OŁO.4211.24.2019.BG z dnia 7 maja 2020 r. została zatwierdzona Taryfa dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji oraz w zakresie obrotu dla odbiorców grupy G PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Decyzja została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Energia Elektryczna Nr 121 (3075) z dnia 7 maja 2020 r. Nową taryfę dla energii elektrycznej wprowadza się do stosowania z dniem 01 czerwca 2020 r.

Informujemy, że Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OŁO.4211.9.2019.BG z dnia 25 kwietnia 2019 r. została zatwierdzona zmiana Taryfy dla energii elektrycznej PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Decyzja została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Energia Elektryczna Nr 121 (2756) z dnia 25 kwietnia 2019 r.

Informujemy, że w Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OŁO.4211.7.2018.BG z dnia 8 listopada 2018 r. została zatwierdzona Taryfa dla energii elektrycznej PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Decyzja została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Energia Elektryczna Nr 171 (2606) z dnia 8 listopada 2018 r. Nową taryfę dla energii elektrycznej wprowadza się do stosowania z dniem 01 grudnia 2018 r.