Informujemy, że w Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OŁO.4211.1.6.21.BG z dnia 14 grudnia 2021 r. została zatwierdzona Taryfa dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji oraz w zakresie obrotu dla odbiorców grupy G PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Decyzja została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Energia Elektryczna Nr 237 (3482) z dnia 15 grudnia 2021 r. Nową taryfę dla energii elektrycznej wprowadza się do stosowania z dniem 01 stycznia 2022 r.

Informujemy, że w Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OŁO.4211.24.2019.BG z dnia 7 maja 2020 r. została zatwierdzona Taryfa dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji oraz w zakresie obrotu dla odbiorców grupy G PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Decyzja została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Energia Elektryczna Nr 121 (3075) z dnia 7 maja 2020 r. Nową taryfę dla energii elektrycznej wprowadza się do stosowania z dniem 01 czerwca 2020 r.