Informujemy, że decyzją nr DSW.WKP/6.492.3.175.2016.TW z dnia 13 października 2016 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wyznaczył na okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. sprzedawcą zobowiązanym na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

Informujemy, że decyzją nr DZO.WKP.492.40.36.2017.PBa z dnia 13 października 2017 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wyznaczył na okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. sprzedawcą zobowiązanym na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.