Informujemy, że decyzją nr DZO.WKP.492.30.83.2018.MKo z dnia 26 października 2018 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wyznaczył na okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. sprzedawcą zobowiązanym na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.