Informujemy, że decyzją nr DZO.WKP.496.4.48.2022.JJ z dnia 24 października 2022 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wyznaczył na okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. AXPO Polska Sp. z o.o. sprzedawcą zobowiązanym na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie.

Informujemy, że decyzją nr DZO.WKP.496.2.39.2021.MPo PW-320420 z dnia 21 października 2021 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wyznaczył na okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. AXPO Polska Sp. z o.o. sprzedawcą zobowiązanym na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie.