Informujemy, że decyzją nr DZO.WKP.496.2.106.2020.DTe z dnia 19 października 2020 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wyznaczył na okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. PGE Energia Ciepła S.A. sprzedawcą zobowiązanym na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie.