Informacja kwartalna PGE GiEK S.A. jako przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się dystrybucją energii elektrycznej, że w okresie III kwartału 2021 roku nie było żadnego podmiotu ubiegającego się o przyłączenie źródeł do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV.

W tabeli 1 przedstawiono dostępną moc przyłączeniową w poszczególnych Oddziałach PGE GiEK S.A.

Dostępna moc przyłączeniowa [MW] w Oddziale PGE GiEK S.A.202120222023202420252026
Elektrownia Turów000000
Elektrownia Rybnik000000
Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów000000

W PGE GiEK S.A. nie planuje powiększenia dostępnej mocy przyłączeniowej w ciągu najbliższych pięciu lat (tj. w okresie lat 2021-2026).

Powyższa nota stanowi spełnienie obowiązku informacyjnego dotyczącego OSD, o którym mowa w art. 7 ust. 8l ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 833 z póź. zm.). Data publikacji 11.10.2021 rok.