Informacja kwartalna PGE GiEK S.A. jako przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się dystrybucją energii elektrycznej, że w okresie III kwartału 2020 roku nie było żadnego podmiotu ubiegającego się o przyłączenie źródeł wytwórczych do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV.

W PGE GiEK S.A. dostępna moc przyłączeniowa wynosi 0 MW i nie planuje się jej powiększenia w ciągu najbliższych pięciu lat (tj. w okresie lat 2020-2025).

Powyższa nota stanowi spełnienie obowiązku informacyjnego dotyczącego OSD, o którym mowa w art. 7 ust. 8l ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 833 z póź. zm.). Data publikacji 12.11.2020 rok.