Informacja kwartalna PGE GiEK S.A. jako przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się dystrybucją energii elektrycznej. W okresie IV kwartału 2018 roku nie było żadnego podmiotu ubiegającego się o przyłączenie źródeł do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV.

Jednocześnie informujemy, że w związku z podziałem spółki PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz i Oddział Elektrociepłownia Zgierz, zostały włączone w struktury PGE Energia Ciepła S.A.

W związku z powyższym, PGE GiEK S.A. nie posiada dostępnej mocy przyłączeniowej i nie planuje jej powiększenia w ciągu najbliższych pięciu lat (tj. w okresie lat 2019-2024).

Powyższa nota stanowi spełnienie obowiązku informacyjnego dotyczącego OSD, o którym mowa w art. 7 ust. 8l ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 755 z póź. zm.). Data publikacji 05.02.2019 rok.