Informacja kwartalna PGE GiEK S.A. jako przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się dystrybucją energii elektrycznej. W III kwartału 2018 roku nie było żadnego podmiotu ubiegającego się o przyłączenie źródeł do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV.

Łączna dostępna moc przyłączeniowa wynosi ≤ 24,9 MVA i jest dostępna w rozdzielni 2R15 zlokalizowanej na terenie PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz, teren Elektrociepłownia Bydgoszcz II. PGE GiEK S.A. nie planuje jej powiększenia w ciągu najbliższych pięciu lat i jest ona dostępna w podziale rocznym:

  • 2018 – ≤ 24,9 MVA,
  • 2019 – ≤ 24,9 MVA,
  • 2020 – ≤ 24,9 MVA,
  • 2021 – ≤ 24,9 MVA,
  • 2022 – ≤ 24,9 MVA,
  • 2023 – ≤ 24,9 MVA.

Powyższa nota stanowi spełnienie obowiązku informacyjnego dotyczącego OSD, o którym mowa w art. 7 ust. 8l ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 755 z póź. zm.). Data publikacji 10.10.2018 rok.”