PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna posiada zatwierdzoną, przez Zarząd PGE GiEK, w dniu 22 maja 2019 roku, Kartę Aktualizacji nr B/1/2019 wraz z tekstem jednolitym Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD), uwzględniającą zmiany wprowadzone ww. Kartą.  

Karta Aktualizacji nr B/1/2019, tekst jednolity IRiESD  oraz Raport z konsultacji zostały umieszczone jako załączniki do niniejszej podstrony.

IRiESD PGE GiEK S.A. obejmuje następujące części:

  1. IRiESD – Część ogólna,
  2. IRiESD – Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci,
  3. IRiESD – Bilansowanie systemu dystrybucyjnego i zarządzanie ograniczeniami systemowymi,
  4. IRiESD – Załączniki.
pgegiek_site