PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. informuję, że w związku z podziałem spółki PGE GiEK S.A. z dniem 02.01.2019 r. Oddział Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz i Oddział Elektrociepłownia Zgierz, zostały włączone w struktury PGE Energia Ciepła S.A..

W związku z powyższym oraz koniecznością dostosowania zapisów IRiESD do obowiązującego stanu prawnego została opracowana Karta Aktualizacji Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, którą poddajemy do konsultacji społecznych.

Projekt Karty Aktualizacji nr B/1/2019 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) został umieszczony jako załącznik do niniejszej podstrony. 

Czas trwania konsultacji mija w dniu 11.03.2019 roku.

Uwagi do projektu IRESiD proszę przesyłać na adres PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. lub zgłaszać za pośrednictwem poczty email na adres: Marcin.Rurarz@gkpge.pl.