Spółka PGE GiEK, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulacjami, może udostępnić informacje niezbędne do przygotowania pracy dyplomowej lub opracowania naukowego / publikacji naukowej.

Studentów, pracowników naukowych oraz inne osoby zainteresowane pozyskaniem informacji, będących w posiadaniu naszej Spółki, zapraszamy do składania wymaganych dokumentów, tj. właściwego wniosku oraz podpisanej klauzuli informacyjnej, na co najmniej 1 miesiąc przed preferowanym terminem pozyskania informacji.

Dokumenty można przesyłać pocztą tradycyjną na adres Centrali / wybranego Oddziału lub mailowo na adres Pracownika Departamentu HR:

  • Joanna Moczyńska;  tel. 44 737 76 33; e-mail;  joanna.moczynska@gkpge.pl

 

pgegiek_site