Na podstawie Planu Podziału, uzgodnionego 11 czerwca 2019 r. przez Zarządy PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. oraz PGE Energia Ciepła S.A., nastąpi podział PGE Energia Ciepła S.A., w wyniku którego część majątku w postaci Elektrowni Rybnik zostanie przeniesiona do spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., skupiającej wszystkie elektrownie zawodowe z Grupy Kapitałowej PGE