Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu (zarządzanie ryzykiem w energetyce). Absolwent studiów doktoranckich oraz studiów magisterskich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego (nadzór korporacyjny w spółkach kapitałowych Skarbu Państwa), a także studiów magisterskich Wydziału Matematyki Uniwersytetu Łódzkiego o specjalności informatyka. Ukończył również studia podyplomomowe Wycena przedsiębiorstwa i modelowanie finansowe w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz program o treści MBA The Strategic Leadership Academy, Executive Development Program Management II prowadzony przez Canadian International Management Institute we współpracy z Harvard Business School Publishing.

Od 1994 roku nieprzerwanie w branży energetycznej. W latach 2020-2021 był Wiceprezesem Zarządu ds. Inwestycji i ICT PGE GiEK S.A., gdzie odpowiadał za wydzielenie do Grupy PGE aktywów pozawęglowych oraz za zakończenie inwestycji związanych z dostosowaniem do konkluzji BAT Elektrowni Bełchatów, Opole, Turów i Dolna Odra, a także budowę nowego bloku energetycznego w Elektrowni Turów. W tym samym czasie był Prezesem Zarządu PGE Gryfino 2050 sp. z o.o., spółki odpowiedzialnej za budowę dwóch bloków gazowo-parowych dla Grupy PGE. Jednocześnie pełnił funkcję Prezesa Zarządu Energetycznego Klubu Sportowego SKRA Bełchatów.

W latach 2015-2017 był Dyrektorem Generalnym PGE Dystrybucja Oddział Łódź Miasto oraz Dyrektorem Generalnym PGE Dystrybucja Oddział Łódź-Teren, gdzie zrealizował projekt połączenia oddziałów. Był pomysłodawcą oraz wdrożył system SLK serwisowych linii kablowych SN, a także technologii prac pod napięciem na liniach napowietrznych średniego napięcia w PGE Dystrybucja Oddział Łódź, w którym w latach 2017-2019 pełnił funkcję Dyrektora Generalnego.

W latach 2006-2009 był Prezesem Zarządu Zakładu Energetycznego Łódź-Teren S.A. oraz odpowiadał za projekt rozdzielenia działalności dystrybucyjnej i obrotu energią elektryczną (unbundling).

Przez kilka lat zajmował się działalnością doradczą z zakresu analizy strategicznej, optymalizacji procesów, analizy finansowej projektów inwestycyjnych oraz zarządzania ryzykiem przedsiębiorstw. Pełnił również funkcję Dyrektora Inwestycyjnego w funduszu typu private equity realizującym restrukturyzacje operacyjne, finansowe i kapitałowe spółek.

Ekspert European Cybersecurity Forum (CYBERSEC) oraz projektów B&R w branży energetycznej. Twórca rozwiązań z zakresu ochrony środowiska pracy w elektrowniach węglowych i elektrociepłowniach (zapylenie, hałas, mikroklimat) oraz budowy i interpretacji złożonych modeli ryzyka, audytu procesów biznesowych i analizy przepływów finansowych przedsiębiorstwa. Autor kilkunastu opracowań z zakresu bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej, projektowania systemów ICT/OT oraz publikacji w magazynach branżowych i magazynach dla kadry zarządzającej przedsiębiorstw.