Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu (zarządzanie ryzykiem w energetyce). Absolwent studiów doktoranckich oraz studiów magisterskich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego (nadzór korporacyjny w spółkach kapitałowych Skarbu Państwa), a także studiów magisterskich Wydziału Matematyki Uniwersytetu Łódzkiego o specjalności informatyka. Ukończył również studia podyplomowe Wycena przedsiębiorstwa i modelowanie finansowe w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz program o treści MBA The Strategic Leadership Academy, Executive Development Program Management II prowadzony przez Canadian International Management Institute we współpracy z Harvard Business School Publishing.

Posiada ponad trzydziestoletnie doświadczenie zawodowe w sektorach dystrybucji, obrotu oraz produkcji energii elektrycznej i wydobycia. Biegły sądowy wyceny przedsiębiorstw, wyceny akcji i udziałów spółek oraz oceny opłacalności projektów inwestycyjnych. Członek Stowarzyszenia Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce. Ekspert European Cybersecurity Forum (CYBERSEC) oraz projektów B&R w branży energetycznej.

W latach 2020-2021 był Wiceprezesem Zarządu ds. Inwestycji i ICT PGE GiEK S.A., gdzie odpowiadał za wydzielenie do Grupy PGE aktywów pozawęglowych oraz za zakończenie inwestycji związanych z dostosowaniem do konkluzji BAT Elektrowni Bełchatów, Opole, Turów i Dolna Odra, a także budowę nowego bloku energetycznego w Elektrowni Turów. W tym samym czasie był Prezesem Zarządu PGE Gryfino 2050 sp. z o.o., spółki odpowiedzialnej za budowę dwóch bloków gazowo-parowych dla Grupy PGE. Jednocześnie pełnił funkcję Prezesa Zarządu Energetycznego Klubu Sportowego SKRA Bełchatów.

Był pomysłodawcą oraz wdrożył system SLK serwisowych linii kablowych SN, a także technologii prac pod napięciem na liniach napowietrznych średniego napięcia w PGE Dystrybucja Oddział Łódź, w którym w latach 2017-2019 pełnił funkcję Dyrektora Generalnego.

W latach 2015-2017 był Dyrektorem Generalnym PGE Dystrybucja Oddział Łódź Miasto oraz Dyrektorem Generalnym PGE Dystrybucja Oddział Łódź-Teren, gdzie zrealizował projekt połączenia oddziałów.

W latach 2009-2015 pracował przy projektach z zakresu zarządzania ryzykiem dla grup energetycznych Vattenfall, Enea, Energa, Tauron, PGE, PSE, KGHM, Orlen i Lotos oraz spółek JSW i Bogdanka. Pełnił również funkcję Dyrektora Inwestycyjnego w funduszu typu private equity realizującym restrukturyzacje operacyjne, finansowe i kapitałowe spółek.

W latach 2006-2009 był Prezesem Zarządu Zakładu Energetycznego Łódź-Teren S.A. oraz odpowiadał za projekt rozdzielenia działalności dystrybucyjnej i obrotu energią elektryczną (unbundling).

Pracę w energetyce rozpoczął w 1994 roku na stanowisku referenta. Następnie pracował jako programista systemów OT, specjalista, administrator systemów IT, kierownik, dyrektor rejonu, dyrektor generalny oddziału, dyrektor naczelny przedsiębiorstwa, wiceprezes oraz prezes zarządu spółki, a od 2003 roku również jako członek rad nadzorczych spółek kapitałowych.

Twórca rozwiązań z zakresu ochrony środowiska pracy w elektrowniach węglowych i elektrociepłowniach (zapylenie, hałas, mikroklimat) oraz budowy i interpretacji złożonych modeli ryzyka, audytu procesów biznesowych i analizy przepływów finansowych przedsiębiorstwa. Autor kilkunastu opracowań z zakresu bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej, projektowania systemów ICT/OT oraz publikacji w magazynach branżowych i magazynach dla kadry zarządzającej przedsiębiorstw.

Został wyróżniony Odznaką Honorową za Zasługi dla Energetyki. Posiada stopień górniczy - generalny dyrektor górniczy – III stopnia