Absolwent wydziału ekonomiczno-socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku ekonomia. Doktor nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse. 

Od początku kariery zawodowej do 2012 roku związany z branżą wykonawstwa budowlanego, w której przeszedł kolejne szczeble kariery zawodowej. W latach 2012 - 2019 pracował w Urzędzie Miejskim w Złoczewie, gdzie pełnił funkcję Kierownika Referatu Rozwoju, Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska oraz Pełnomocnika Burmistrza Złoczewa ds. utworzenia Złoczewskiej Strefy Inwestycyjnej. Autor oraz koordynator projektu „Złoczewski Obszar Funkcjonalny – współpraca samorządów Powiatów Sieradzkiego i Wieluńskiego w celu wykorzystania potencjału powstającej kopalni odkrywkowej Złoczew oraz drogi ekspresowej S8” mającego na celu przygotowanie subregionu zachodniego województwa łódzkiego do powstania odkrywki „Złoczew”.

Od 2019 roku w ramach własnej działalności gospodarczej zajmował się doradztwem przy procesie inwestycyjnym projektów infrastruktury energetycznej. Autor i współautor licznych studiów wykonalności dla projektów infrastrukturalnych oraz publikacji dotyczących problematyki zamówień publicznych w branży budowlanej i procesów inwestycyjnych.