Absolwent Katedry Prawa i Administracji Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, gdzie uzyskał tytuł magistra prawa, a także ukończył studia licencjackie o kierunku administracja - specjalność prawo pracy i kadr.

Od początku kariery zawodowej związany z Kopalnią Węgla Brunatnego Bełchatów. Pracę rozpoczął w 1984 r. w ruchu Zakładu Górniczego KWB Bełchatów na stanowiskach obsługi maszyn i urządzeń układu KTZ: operator przenośników taśmowych, operator koparek wielonaczyniowych i zwałowarek, przodowy na koparkach wielonaczyniowych.

Od 1991 r. formalnie związany z ruchem związkowym, zarówno na poziomie zakładowym (ZZPRC KWB Bełchatów), jak i krajowym (OZZZPRC i Forum Związków Zawodowych). W latach 1999-2022 oddelegowany do wykonywania funkcji w ZZPRC KWB Bełchatów.

Posiada doświadczenie w dziedzinie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Wieloletni Członek Zespołu ds. ubezpieczeń społecznych Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych (obecnie Rady Dialogu Społecznego), członek RDS powołany  przez Prezydenta RP, a także Członek Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, powołany przez Marszałka Województwa Łódzkiego. Były Członek Rady Nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Stały promotor rozwoju górnictwa węgla brunatnego i energetyki opartej na węglu brunatnym. Czynny propagator nowych i perspektywicznych złóż węgla brunatnego.