Absolwent studiów magisterskich na wydziale Zarządzania i Administracji WSP w Kielcach (obecnie Uniwersytet Świętokrzyski) i studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Doktor nauk humanistycznych, wieloletni nauczyciel akademicki m. in. w zakresie: polskiego systemu podatkowego i systemów krajów UE, doradztwa podatkowego, strategii podatkowych przedsiębiorstwa.

Przez wiele lat (1994-2006) był związany z administracją podatkową, gdzie zajmował się kontrolą i obsługą osób prawnych. W latach 2008-2016 pracował w Narodowym Banku Polskim na stanowisku zastępcy dyrektora oddziału okręgowego, gdzie pełnił nadzór nad pionami rachunkowości oraz kasowo-skarbcowym. Od 2016 r. pełnił funkcję dyrektora Izby Skarbowej w Kielcach, a po konsolidacji służb skarbowych i celnych kierował Krajową Administracją Skarbową w województwie świętokrzyskim.