Doktor nauk humanistycznych, wieloletni nauczyciel akademicki m. in. w zakresie: polskiego systemu podatkowego i systemów krajów UE, doradztwa podatkowego, strategii podatkowych przedsiębiorstwa.

Absolwent studiów magisterskich na wydziale Zarządzania i Administracji WSP w Kielcach, gdzie był współzałożycielem NZS (obecnie Uniwersytet Jana Kochanowskiego). Ukończył studia podyplomowe z zakresu rachunkowości na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz studia MBA.

Przez wiele lat (1994-2006) był związany z administracją podatkową, gdzie zajmował się kontrolą i obsługą osób prawnych. W latach 2008-2016 pracował w Narodowym Banku Polskim na stanowisku zastępcy dyrektora oddziału okręgowego, pełnił nadzór nad pionami rachunkowości, kasowo-skarbcowym i informatyki. Od 2016 r. pełnił funkcję dyrektora Izby Skarbowej w Kielcach, a po konsolidacji służb skarbowych i celnych kierował Krajową Administracją Skarbową w województwie świętokrzyskim. Uczestniczył w wielu istotnych dla systemu podatkowego projektach o zasięgu ogólnopolskim (min. Luka w VAT, Luka w PIT, organizacja IT).