Absolwent  Wydziału Ekonomicznego oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Na tej samej uczelni ukończył studia podyplomowe w zakresie Rynku Nieruchomości, Zarządzania Projektami Europejskimi oraz Rachunkowości. Ukończył także studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Swoje doświadczenie zawodowe zdobył między innymi pełniąc funkcję dyrektora i wicedyrektora ds. finansowych Zespołu Elektrowni Dolna Odra, Oddziału PGE GiEK w Szczecinie.