Absolwent Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku  informatyka i ekonometria. Ukończył także studia podyplomowe z zakresu rachunkowości zarządczej i controllingu w grupach kapitałowych na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz wyceny nieruchomości w Katedrze Inwestycji i Nieruchomości Uniwersytetu Łódzkiego. Odbył wiele kursów i szkoleń z zakresu stosowania MSSF/MSR, konsolidacji sprawozdań finansowych, cen transferowych, prowadzenia ksiąg rachunkowych, wycen i zarządzania wartością przedsiębiorstwa.

Karierę zawodową rozpoczął jako analityk finansowy w branży farmaceutycznej. Następnie współpracował z funduszem inwestycyjnym Penta Investments jako osoba odpowiedzialna za opracowywanie modeli finansowych i wycen na potrzeby prowadzonego procesu akwizycji. Współpracę z Grupą PGE rozpoczął w 2008 roku. Zajmował stanowiska analityczne jak i kierownicze w obszarach finansowych w spółkach PGE Górnictwo i Energetyka S.A., PGE Elektrownia Bełchatów S.A. i PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. W latach 2021-2023 roku związany z PGE Energia Ciepła S.A. jako dyrektor Pionu Finansów odpowiedzialny za obszary kontrolingu, skarbu, ryzyka, ubezpieczeń, podatków, sprawozdawczości i księgowości. W latach 2023-2024 pełnił funkcję wiceprezesa ds. finansowych oraz p.o. prezesa zarządu w PGE Energetyka Kolejowa S.A.