Absolwent Politechniki Częstochowskiej, Wydziału Budowa Maszyn ze specjalnością Systemy, Maszyny i Urządzenia Energetyczne. Posiada tytuł MBA (Master of Business Administration) o specjalności Górnictwo i Energetyka. Ma ponad trzydziestoletnie doświadczenie zawodowe w branży energetycznej i ciepłowniczej, w tym od dwudziestu lat piastuje stanowiska menedżerskie.

W trakcie kariery zawodowej piastował funkcje zarządcze – był Dyrektorem Technicznym, Członkiem Zarządu oraz Prezesem Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „Bugaj” w Starachowicach, pełnił funkcję Prezesa Zarządu Elektrociepłowni „Starachowice” będącej częścią amerykańskiej Grupy Caterpillar Power Ventures Corporation, był Dyrektorem ds. Konstrukcyjnych w EDP Renewables Polska Sp. z o.o. uczestnicząc w realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z energetyką odnawialną, piastował stanowisko Członka Zarządu Polenergia Kogeneracja Sp. z o.o. jednocześnie odpowiadając za rozwój projektów kogeneracyjnych i ciepłowniczych, a także pracował jako niezależny ekspert w zakresie oceny rentowności przedsięwzięć inwestycyjnych w sektorze energetycznym oraz doradztwa w procesach inwestycyjnych związanych z budową nowych mocy.

Od 2016 roku związany jest z PGE Polską Grupą Energetyczną - zajmował stanowisko Dyrektora Oddziału PGE Obrót w Skarżysku Kamiennej, a od maja 2017 roku Dyrektora Oddziału Zespół Elektrowni Dolna Odra w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, gdzie odpowiadał m.in. za realizację projektów związanych z dostosowaniem Elektrowni Dolna Odra i Pomorzany do konkluzji BAT oraz projekt budowy nowych mocy w Elektrowni Dolna Odra. W latach 2018-2021 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Inwestycji i Zarządzania Majątkiem, a później Wiceprezesa Zarządu ds. Wytwarzania i Zarządzania Majątkiem w PGE GiEK.

Ekspert w dziedzinie polskiego rynku wytwarzania energii, ciepła oraz odnawialnych źródeł energii. Zdobył doświadczenie we wszystkich kluczowych obszarach zarządzania operacyjnego projektów energetycznych od zaopatrzenia w paliwo, poprzez proces produkcyjny, remontowy, zasoby ludzkie, po modernizacje i inwestycje.

Posiada nadany przez Ministra Energii stopień górniczy Dyrektora Górniczego I stopnia, a także uprawnienia dla kandydatów na członków organów nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.