Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej o specjalności Systemy Informatyczne.

Posiada rozległą wiedzę na temat funkcjonowania branży energetycznej i górniczej. Będąc Senatorem RP, w latach 2011-2015 pracował m.in. nad ustawami z zakresu prawa energetycznego, funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, ustawą o OZE. Z jego inicjatywy w Senacie odbyła się konferencja dotycząca funkcjonowania górnictwa węgla brunatnego. Był członkiem Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki, który na bieżąco analizował sytuację krajowej branży energetycznej.

Doświadczony menadżer spółek prawa handlowego. W latach 2002-2011 zasiadał w zarządach przedsiębiorstw usługowych i jednostek samorządowych. W okresie od listopada 2018 r. do kwietnia 2024 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o.o. w Zgorzelcu.

Posiada uprawnienia do zasiadania w Radach Nadzorczych spółek Skarbu Państwa od 2000 r. wynikające ze zdanego egzaminu państwowego.