Pan Jacek Kaczorowski jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na kierunkach górnictwo oraz zarządzanie i marketing. Od początku kariery zawodowej związany z jednym z największych w Europie przedsiębiorstw górniczych – Kopalnią Węgla Brunatnego Bełchatów, gdzie zajmował najwyższe stanowiska menadżerskie. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu i nadzorowaniu projektów w sektorze wydobywczym i energetycznym. Uczestnik prac Komitetu Górnictwa – Sekcja Górnictwa Odkrywkowego, a także sekcji Ekonomiki Górnictwa w PAN.

W latach 1999-2003 będąc członkiem zarządu KWB Bełchatów SA piastował funkcję dyrektora ds. inwestycji, a w latach 2006-2010 prezesa zarządu i dyrektora generalnego. Od lipca 2009 roku równolegle zarządzał również PGE Elektrownią Bełchatów SA i doprowadził do jej konsolidacji z 13 spółkami energetycznymi i wydobywczymi z całej Polski. Do końca 2015 roku był prezesem PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna – jednej z pięciu najważniejszych spółek PGE Polskiej Grupy Energetycznej, odpowiadając za rozwój i długofalowe budowanie przewagi konkurencyjnej spółki na rynku.

Kontynuował procesy konsolidacji wewnętrznej przedsiębiorstwa, w szczególności przyjmując bezpośrednią odpowiedzialność za realizację w latach 2011-2013 Programu Poprawy Efektywności oraz za uruchomione w 2013 r. – w Oddziałach oraz Centrali Spółki – projekty optymalizacyjne.

W roku 2011 zakończył jedną z największych inwestycji w polskiej energetyce po 1989 roku – budowę bloku nr 14 o mocy 858 MW w Elektrowni Bełchatów. Podczas jego kadencji rozpoczęła się budowa dwóch jednostek wytwórczych nr 5 i 6 w Elektrowni Opole o łącznej mocy 1800 MW, bloku energetycznego nr 7 w Elektrowni Turów o mocy 496 MW, bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Gorzów oraz Instalacji Termicznego Przetwarzania Odpadów z Odzyskiem Energii w Elektrociepłowni Rzeszów. W latach 2010-2015 zrealizował program rekonstrukcji i modernizacji bloków nr 5-12 w Elektrowni Bełchatów.

W latach 2018-2022 był związany z łódzkim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji, pełniąc funkcję prezesa zarządu. Następnie do 2024 roku był prezesem spółki Gazstal – zajmującej się m.in. współpracą z przemysłem wiertniczym na terenie kraju i Europy.