Doświadczony manager i doradca z wieloletnim stażem zawodowym. Magister finansów i bankowości, absolwent studiów podyplomowych z rachunkowości, doradztwa podatkowego i zarządzania podatkami oraz bezpieczeństwa i higieny pracy oraz licznych kursów i szkoleń. W latach 2009-2024 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Bełchatowsko Kleszczowskiego Parku Przemysłowo Technologicznego Sp. z o.o. Wcześniej w latach 2000-2009 pracował w Urzędzie Miasta Bełchatowa, gdzie przeszedł kolejno wszystkie szczeble kariery zawodowej, od referenta do dyrektora wydziału. 

W okresie 2021-2023 Pełnomocnik Miasta Bełchatowa ds. transformacji energetycznej regionu bełchatowskiego. Przez wiele lat pełnił funkcje Przewodniczącego i członka Rad Nadzorczych w spółkach kapitałowych. Członek Łódzkiej Regionalnej Rady Platformy Przemysłu Przyszłości, Rady ds. innowacyjności przemysłu województwa łódzkiego przy Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi, aktywny członek licznych gremiów i organizacji gospodarczych.